فایل ورد «ساختن» يا «خريدن»: دغدغه فراروي مديريت منابع انساني (مورد: مجتمع صنعتي فعال در حوزه نفت، گاز و سيمان)

لینک دانلود

 فایل ورد «ساختن» يا «خريدن»: دغدغه فراروي مديريت منابع انساني (مورد: مجتمع صنعتي فعال در حوزه نفت، گاز و سيمان) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد «ساختن» يا «خريدن»: دغدغه فراروي مديريت منابع انساني (مورد: مجتمع صنعتي فعال در حوزه نفت، گاز و سيمان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد «ساختن» يا «خريدن»: دغدغه فراروي مديريت منابع انساني (مورد: مجتمع صنعتي فعال در حوزه نفت، گاز و سيمان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد «ساختن» يا «خريدن»: دغدغه فراروي مديريت منابع انساني (مورد: مجتمع صنعتي فعال در حوزه نفت، گاز و سيمان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت منابع انساني

تعداد صفحات :24

هدف این مطالعه، تدوین راهبردهای مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از مدل پیشنهادی مایلز و اسنو در یک مجتمع صنعتی فعال در حوزه صنایع نفت، گاز و سیمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، 1100 نفر مدیر و کارشناس مجتمع یادشده است و که 285 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و سامانهاتیک به عنوان نمونه تحقیق گزینش شده اند. برای تدوین راهبردهای منابع انسانی، از روش های تجزیه و تحلیل SWOT و ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده گردیده است. داده های تحقیق با استفاده از ابزارهای مصاحبه، پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. بر اساس نتایج تحقیق، شرکت مورد مطالعه با وجود ضعیف بودن در زمینه ارزیابی عوامل داخلی (1.925)، در محیط خارج دارای فرصت های خوبی است (2.389). بنابراین، توصیه می گردد، راهبرد کلی پیشنهادی در حوزه منابع انسانی این شرکت، راهبرد «تحلیل گرانه» باشد؛ یعنی، در حوزه منابع انسانی، شرکت باید ترکیبی از راهبردهای «ساختن» و «خریدن» را مورد توجه قرار دهد.
كلید واژه: ساختن، خریدن، راهبرد منابع انسانی، تجزیه و تحلیل SWOT، ماتریس داخلی و خارجی

توضیحات بیشتر