فایل ورد ارتباط حافظه و زبان: تاثير سطح مهارت و تجربه زباني در يادآوري آزاد افراد دوزبانه

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط حافظه و زبان: تاثير سطح مهارت و تجربه زباني در يادآوري آزاد افراد دوزبانه دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط حافظه و زبان: تاثير سطح مهارت و تجربه زباني در يادآوري آزاد افراد دوزبانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط حافظه و زبان: تاثير سطح مهارت و تجربه زباني در يادآوري آزاد افراد دوزبانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط حافظه و زبان: تاثير سطح مهارت و تجربه زباني در يادآوري آزاد افراد دوزبانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :20

هدف: با توجه به فرضیه نسبیت زبانی ورفیان در سال 1956 زبان بر تفکر تاثیر دارد که در این مطالعه هدف تعیین ارتباط بین حافظه و زبان است.روش: این پژوهش از نوع شبه تجربی و جامعه آماری شامل 1500 نفر دانشجوی دختر دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور شاهین دژ و زبان اصلی آزمودنی ها آذری بود بود. از میان آنها 100 نفر از افراد در دسترس دوزبانه فارس و آذری انتخاب شدند و به پرسشنامه سطح مهارت و تجربه زبانی ماریان، بلومنفلد و کاشانسکایا (2007) پاسخ دادند، سپس افراد با مهارت بالا و یکسان در دو زبان به عنوان افراد دوزبانه متوازن و افراد با مهارت متفاوت در دو زبان به عنوان افراد دوزبانه نامتوازن انتخاب و آزمون یادآوری آزاد در مورد آنها اجرا شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تعامل معناداری بین زبان رمزگردانی و زبان بازیابی در آزمودنی های دوزبانه متوازن وجود دارد، ولی این تفاوت در گروه آزمودنی های نامتوازن معنادار نبود.نتیجه گیری: زمانی که زبان رمزگردانی و بازیابی یکسان باشد، میزان یادآوری در گروه آزمودنی های متوازن بیشتر از زمانی خواهد بود که دو زبان یکسان نباشد، یعنی وقتی زبان رمزگردانی و بازیابی در افراد دوزبانه یکسان باشد عملکرد حافظه بهتر از زمانی است که دو زبان یکسان نباشد. این امر حاکی از اثر تعدیل سطح مهارت و تجربه آزمودنی ها در دوزبان بر نتایج آزمون یادآوری است. به عبارت دیگر بافت زبان منجر به اثرات رمزگردانی اختصاصی می شود و عوامل مربوط به زبان در زمان یادآوری بر دسترسی پذیری حافظه تاثیرگذار است. لازم است این نکته در یادگیری و آزمون افراد دوزبانه در نظر گرفته شود، تا یادآوری مطالب تسهیل گردد.
كلید واژه: افراد دوزبانه، تجربه زبانی، حافظه، مهارت، یادآوری آزاد

توضیحات بیشتر