فایل ورد رابطه بين شيوه ‌هاي فرزندپروري با عزت نفس جنسي و مولفه هاي آن در دانشجويان زن دانشگاه

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين شيوه ‌هاي فرزندپروري با عزت نفس جنسي و مولفه هاي آن در دانشجويان زن دانشگاه دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين شيوه ‌هاي فرزندپروري با عزت نفس جنسي و مولفه هاي آن در دانشجويان زن دانشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين شيوه ‌هاي فرزندپروري با عزت نفس جنسي و مولفه هاي آن در دانشجويان زن دانشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين شيوه ‌هاي فرزندپروري با عزت نفس جنسي و مولفه هاي آن در دانشجويان زن دانشگاه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :22

هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه شیوه ‌های فرزندپروری با عزت نفس جنسی و مولفه‌ های آن (مهارت، تجربه، كنترل، جذابیت، انطباق پذیری و قضاوت اخلاقی) بود.روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. با استفاده از جدول کرجسی - مورگان (1970) از بین 3200 دانشجو 345 نفر از دانشجویان زن دانشكده ادبیات و زبان ‌های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج در سال تحصیلی 1389 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گزینش آنها تاهل، حداقل طول زندگی مشترک 2 سال، و در قید حیات بودن مادر در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان زینا و شواترز (1996) و شیوه‌ های فرزندپروری بامریند 1972 بود.یافته ‌ها: یافته ها نشان داد رابطه بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه با مولفه ‌های جذابیت و كنترل مثبت و با مولفه مهارت و تجربه منفی بود. رابطه بین شیوه فرزندپروری سهل ‌گیرانه با مولفه ‌های مهارت، تجربه و جذابیت مثبت و با مولفه كنترل منفی بود. رابطه بین شیوه فرزندپروری مستبدانه با کنترل و جذابیت منفی بود و با مولفه های دیگر معنی دار نبود.نتیجه گیری: شیوه فرزندپروری مناسب عامل مهمی در رشد عزت نفس جنسی و مولفه های آن است. از سوی دیگر عزت نفس جنسی نقش مهمی در تقویت عوامل روان شناختی مثل جذابیت جسمانی، احساسات، افكار و رفتار جنسی دارد که در رابطه جنسی سالم، عوامل روان شناختی علاوه بر هورمون‌ های جنسی نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین لازم است شیوه فرزندپروری مناسب را به والدین آموزش داد، تا آنها با اعمال شیوه درست فرزندپروری بتوانند عزت نفس جنسی فرزندانشان را ارتقا دهند و بدین طریق از بی ‌بند و باری جنسی و آشفتگی خانوادگی در زندگی آتی آنان پیشگیری نمایند.
كلید واژه: دانشجویان زن، شیوه‌ های فرزندپروری، عزت نفس جنسی

توضیحات بیشتر