فایل ورد تاثير آموزش هوش هيجاني بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش هوش هيجاني بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش هوش هيجاني بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش هوش هيجاني بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش هوش هيجاني بر كاهش مشكلات درون نمود نوجوانان نارساخوان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :20

هدف: هدف پژوهش تعیین میزان تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مشكلات درون نمود دانش آموزان نارساخوان بود.روش: روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان پسر نارساخوان مراجعه كننده به مراكز اختلال های یادگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران بود که از میان آنها 30 دانش آموز 11 تا 13 ساله که دارای پرونده بودند به روش نمونه در دسترس انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خودسنجی نوجوانان آخنباخ و رسکورلا (2003) و پرسشنامه هوش هیجانی شات (1998) بود. با استفاده از روش تحلیل کوواریانس داده ها تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد كه هوش هیجانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معنی داری افزایش، و مشكلات درون نمود این گروه کاهش یافته است.نتیجه گیری: آموزش هوش هیجانی می تواند در افزایش هوش هیجانی و كاهش مشكلات درون نمود موثر باشد. لذا پیشنهاد می شود با آموزش هوش هیجانی و استفاده از نتایج این پژوهش در مراکز مشاوره نوجوانان نارساخوان، مشکلات درون نمود آنها را کاهش دهند.
كلید واژه: هوش هیجانی، مشكلات درون نمود، نارساخوانی، نوجوانان

توضیحات بیشتر