فایل ورد مطالعه ميزان مطابقت محتواي ارائه شده در درس «انقلاب اسلامي ايران» با انتظارات دانشجويان (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا)

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه ميزان مطابقت محتواي ارائه شده در درس «انقلاب اسلامي ايران» با انتظارات دانشجويان (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه ميزان مطابقت محتواي ارائه شده در درس «انقلاب اسلامي ايران» با انتظارات دانشجويان (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه ميزان مطابقت محتواي ارائه شده در درس «انقلاب اسلامي ايران» با انتظارات دانشجويان (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه ميزان مطابقت محتواي ارائه شده در درس «انقلاب اسلامي ايران» با انتظارات دانشجويان (مورد مطالعه، دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه انقلاب اسلامي

تعداد صفحات :25

هدف این پژوهش، پاسخ به این سوال اساسی است که میزان برآورده شدن انتظارات دانشجویان از محتوای ارائه شده در درس انقلاب اسلامی ایران چقدر است؟ روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. نمونه پژوهش 380 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته پس از برآورد روایی و پایایی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری آزمون t تک نمونه ای و آزمون t برای گروه های مستقل با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع، میزان برآورده شدن انتظارات دانشجویان از مطالب تدریس شده در درس انقلاب اسلامی در خصوص پاسخگویی به شبهات و سوالات آنها پیرامون انقلاب اسلامی کمتر از حد متوسط می باشد. بیشترین میزان انتظارات برآورده شده دانشجویان از محتوای ارائه شده در خصوص مسائل قبل از انقلاب و ریشه های تاریخی آن و کمترین میزان انتظارات برآورده شده دانشجویان از محتوای ارائه شده در خصوص مسائل روز جامعه ایران و نظام بین المللی بود. همچنین، دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر بیشتر اعتقاد دارند که محتوای درس انقلاب اسلامی با انتظارات آنها منطبق است.
كلید واژه: انتظارات، دانشجویان، درس انقلاب اسلامی، محتوای آموزشی

توضیحات بیشتر