فایل ورد اثربخشي زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي بر سلامت روان و افسردگي زوجين

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي بر سلامت روان و افسردگي زوجين دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي بر سلامت روان و افسردگي زوجين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي بر سلامت روان و افسردگي زوجين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي بر سلامت روان و افسردگي زوجين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :17

هدف: هدف این پژوهش تعیین میزان تاثیر زوج درمانی كوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر سلامت روان و افسردگی زوجین بود.روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه و استفاده از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماهه بود. 30 زوج از میان 60 زوج مراجعه كننده به كانون فرهنگی صاحب الزمان شهر اصفهان در سال 1389 به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی 15 زوج در گروه آزمایش و 15 زوج در گروه گواه جایگزین شدند. پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1972) و افسردگی بک (1961) در هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پس از 3 ماه اجرا شد. گروه آزمایش هفته ای دو بار در 8 جلسه به مدت 2 ساعت، در جلسات زوج درمانی كوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی شركت نمودند ولی در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت.یافته ها: نتایج نشان داد كه زوج درمانی كوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی سلامت روان زوجین را افزایش و افسردگی آنها را کاهش داده است. تاثیر این رویكرد بر سلامت روان و افسردگی بر حسب جنس تفاوت نداشت. این نتایج در پیگیری 3 ماهه نیز تایید شد.نتیجه گیری: می توان زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی را به عنوان روش موثری برای افزایش سلامت روان و کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی زوجین در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشی و مشاوره استفاده کرد.
كلید واژه: افسردگی، خودتنظیمی، زوج درمانی، سلامت روان

توضیحات بیشتر