فایل ورد الگوهاي غذايي نوجوانان تهراني و ارتباط آن با شاخص ‌هاي تن‌ سنجي و فشارخون: مطالعه‌ قند و ليپيد تهران

لینک دانلود

 فایل ورد الگوهاي غذايي نوجوانان تهراني و ارتباط آن با شاخص ‌هاي تن‌ سنجي و فشارخون: مطالعه‌ قند و ليپيد تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد الگوهاي غذايي نوجوانان تهراني و ارتباط آن با شاخص ‌هاي تن‌ سنجي و فشارخون: مطالعه‌ قند و ليپيد تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد الگوهاي غذايي نوجوانان تهراني و ارتباط آن با شاخص ‌هاي تن‌ سنجي و فشارخون: مطالعه‌ قند و ليپيد تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد الگوهاي غذايي نوجوانان تهراني و ارتباط آن با شاخص ‌هاي تن‌ سنجي و فشارخون: مطالعه‌ قند و ليپيد تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :12

مقدمه: نوجوانی مهمترین دوره ایجاد عادات غذایی است. هدف پژوهش حاضر تعیین الگوهای غذایی در نوجوانان و ارتباط آن با نمایه های تن‌ سنجی و فشارخون بود.مواد و روش‌ ها: در پژوهش حاضر، 507 نوجوان 19-10 ساله جمعیت قند و لیپید تهران مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی دریافت های غذایی فرد با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی انجام شد. شاخص های تن ‌سنجی (وزن، قد، دور کمر) و فشارخون، و فعالیت بدنی افراد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: دو الگوی غذایی با استفاده از روش تحلیل عاملی - تحلیل مولفه های اصلی با دوران واریماکس روی 21 گروه غذایی به دست آمد. الگوی غذایی سالم شامل سبزی، لبنیات کم چرب و غلات کامل، و الگوی غذایی ناسالم شامل غذاهای آماده، نوشیدنی های شیرین و غلات تصفیه شده بود. تفاوت معنی داری در توزیع الگوی غذایی سالم بین دختران و پسران، و همچنین بین گروه های سنی مختلف مشاهده گردید، امتیاز الگوی غذایی سالم در پسران بیشتر از دختران و با بالا رفتن سن افزایش یافت. ارتباط معنی داری بین امتیاز الگوی غذایی ناسالم با میزان فعالیت بدنی وجود داشت و با افزایش امتیاز الگوی غذایی ناسالم، درصد فعالیت بدنی متوسط تا زیاد کاهش یافت. پس از تعدیل عوامل مداخله گر، بین الگوی غذایی ناسالم و نمایه‌ توده‌ بدن و دور کمر ارتباط معنی داری مشاهده گردید. ارتباط معنی داری بین فشارخون و هیچ کدام از الگوهای غذایی مشاهده نشد.نتیجه‌ گیری: پیروی از الگوی غذایی ناسالم در نوجوانان یکی از عوامل مهم افزایش نمایه‌ توده بدن و ایجاد چاقی شکمی می باشد.
كلید واژه: الگوی غذایی، نوجوانان، نمایه‌ توده بدن، فشارخون، دور کمر، تهران

توضیحات بیشتر