فایل ورد زمان تعامل استاد، فراگير و بيماران در درمانگاه هاي آموزشي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد زمان تعامل استاد، فراگير و بيماران در درمانگاه هاي آموزشي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد زمان تعامل استاد، فراگير و بيماران در درمانگاه هاي آموزشي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد زمان تعامل استاد، فراگير و بيماران در درمانگاه هاي آموزشي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد زمان تعامل استاد، فراگير و بيماران در درمانگاه هاي آموزشي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :6

با توجه به اهمیت آموزش درمانگاهی و وجود مشکلات و چالش های متعددی در این زمینه، مطالعه کنونی با هدف بررسی زمان تعامل استاد، فراگیران و بیماران در درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.روش ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی مدت زمان تعامل 45 استاد با فراگیران و بیماران در درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 87-86 بررسی شد. به این منظور مدت زمان تعامل استاد و فراگیر، مدت زمان تعامل استاد با بیمار، تعداد بیماران ویزیت شده در یک ساعت و تعداد بیمار وارد شده به درمانگاه در هر نوبت ویزیت بیمار توسط پژوهشگر از ابتدا تا انتهای جلسه بررسی شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، شامل فراوانی و درصد فراوانی جهت ارائه داده ها استفاده شد.نتایج: در بیش از نیمی از درمانگاه های مورد بررسی مدت زمان تعامل استاد و بیمار کمتر از 5 دقیقه و در کمتر از نیمی از موارد مدت زمان تعامل استاد و فراگیر کمتر از 5 دقیقه بوده است. تعداد بیماران وارد شده به درمانگاه ها در هر نوبت ویزیت در 70 درصد موارد یک بیمار بود.نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن مدت زمان تعامل استاد با بیماران و همچنین پایین بودن این زمان در تعامل استاد با فراگیران، لذا بررسی علل و راه کارهای ارائه شده جهت بهبود این وضعیت پیشنهاد می شود.
كلید واژه: زمان تعامل، فرآیند یاددهی-یادگیری، درمانگاه های آموزشی، آموزش بالینی، کارورزان، کارآموزان

توضیحات بیشتر