فایل ورد ارتباط پلي ‌مورفيسم G360T ژن آپوليپوپروتئين A-IV با سندرم متابوليک در جمعيت مطالعه قند و ليپيد تهران

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط پلي ‌مورفيسم G360T ژن آپوليپوپروتئين A-IV با سندرم متابوليک در جمعيت مطالعه قند و ليپيد تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط پلي ‌مورفيسم G360T ژن آپوليپوپروتئين A-IV با سندرم متابوليک در جمعيت مطالعه قند و ليپيد تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط پلي ‌مورفيسم G360T ژن آپوليپوپروتئين A-IV با سندرم متابوليک در جمعيت مطالعه قند و ليپيد تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط پلي ‌مورفيسم G360T ژن آپوليپوپروتئين A-IV با سندرم متابوليک در جمعيت مطالعه قند و ليپيد تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: سندرم متابولیک یکی از عوامل مهم خطرساز بیماری ‌های قلبی‌ -‌ عروقی می ‌باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط پلی ‌مورفیسم G360T در ژن کدکننده‌ آپولیپوپروتئین A-IV با بروز سندرم متابولیک بود.مواد و روش ‌ها: در پژوهش مقطعی حاضر 782 نفر، 325 مرد (61 نفر مبتلا به سندرم متابولیک و 264 نفر سالم) و 457 زن (131 نفر مبتلا به سندرم متابولیک و 326 نفر سالم) در محدوده‌ سنی بالاتر از 19 سال از جمعیت TLGS به صورت تصادفی انتخاب و شاخص ‌های تن سنجی و بیوشیمیایی اندازه‌ گیری شدند. قطعه‌ مورد نظر از ژن Apo A-IV به روشPCR تکثیر شد و پلی ‌مورفیسم انتخابی با استفاده از آنزیم محدودالاثر Fnu4HI به روشRFLP تعیین گردید.یافته ‌ها: فراوانی الل G و الل T به ترتیب در مردان مبتلا به سندرم متابولیک و کنترل به ترتیب 85.2، 14.8 و 83.3، %16.7 و در زنان مبتلا به سندرم متابولیک و کنترل به ترتیب 82.4، 17.6 و 85.9، %14.1 بود که تفاوت معنی ‌داری را با هم نداشتند. ژنوتیپ GG بیشترین فراوانی (%84.4) و ژنوتیپ TT کمترین فراوانی (%0.3) را دارا بودند. تجزیه و تحیل یافته‌ های پژوهش حاضر نشان داد حضور الل T با کاهش میزان کلسترول - (P<0.05) HDL در زنان سندرم متابولیکی، و کاهش میزان غلظت آپولیپوپروتئین (P<0.05) CIII در زنان طبیعی، و همچنین با افزایش فشارخون دیاستولی (P<0.05) در مردان طبیعی ارتباط معنی ‌داری را نشان می ‌دهد.نتیجه ‌گیری: یافته ‌های پژوهش حاضر نشان داد در جمعیت ایرانی تغییرات ژنتیکی اثرات واضحی بر تغییرات میزان کلسترول HDL - در زنان مبتلا به سندرم متابولیک دارد.
كلید واژه: HDL-C، پلی مورفیسم G360T، آپولیپوپروتئین A-IV، تهران

توضیحات بیشتر