فایل ورد هنجاريابي مقياس يادگيري خودراهبر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد هنجاريابي مقياس يادگيري خودراهبر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد هنجاريابي مقياس يادگيري خودراهبر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد هنجاريابي مقياس يادگيري خودراهبر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد هنجاريابي مقياس يادگيري خودراهبر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :13

مقدمه: یادگیری خودراهبر یک شیوه آموزشی مستقل و مادام العمر است که استفاده از آن در آموزش بزرگسالان، در دانشگاه های دنیا رو به توسعه است. هدف از این پژوهش هنجاریابی مقیاس خود درجه بندی یادگیری خودراهبر (Self-Rating Scale of Self-Directed Learning) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.روش ها: در این مطالعه مقطعی - پیمایشی، 400 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پرسشنامه یادگیری خودراهبر را که دارای 60 گویه و پنج مولفه می باشد، تکمیل نمودند. اطلاعات خام با تعیین ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی بررسی شد.نتایج: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 53 گویه از 60 گویه این مقیاس به جای قرار گرفتن در 5 مولفه در 12 مولفه جای گرفتند. 7 گویه به دلیل نداشتن بار عاملی حذف گردید.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق حاکی از روایی و پایایی نسبتا بالای مولفه های 12 گانه مقیاس با 53 گویه می باشد.
كلید واژه: یادگیری خودراهبر، مقیاس، هنجاریابی، آموزش پزشکی

توضیحات بیشتر