فایل ورد کيفيت زندگي و برخي عوامل موثر بر آن در سالمندان ديابتي مقيم سراي سالمندان کهريزک تهران

لینک دانلود

 فایل ورد کيفيت زندگي و برخي عوامل موثر بر آن در سالمندان ديابتي مقيم سراي سالمندان کهريزک تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کيفيت زندگي و برخي عوامل موثر بر آن در سالمندان ديابتي مقيم سراي سالمندان کهريزک تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کيفيت زندگي و برخي عوامل موثر بر آن در سالمندان ديابتي مقيم سراي سالمندان کهريزک تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کيفيت زندگي و برخي عوامل موثر بر آن در سالمندان ديابتي مقيم سراي سالمندان کهريزک تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه: بررسی مسایل سالمندی مانند سایر دوره ‌های زندگی اهمیت زیادی دارد. وجود بیماری ‌های مزمن می‌‌ تواند بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر بسیاری داشته باشد. از جمله‌ این بیماری ‌‌ها دیابت است که بر جنبه ‌‌های جسمی، روحی و اجتماعی فرد تاثیر می ‌گذارد.مواد و روش ‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بود که روی سالمندان دیابتی مقیم سرای سالمندان کهریزک در سال 1390 انجام گرفت. تعداد 93 نفر از سالمندان دیابتی این مرکز به روش تصادفی ساده انتخاب شده، و به پرسشنامه آمارنگاری و پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند. داده‌ های به دست آمده توسط نرم ‌افزار SPSS نسخه‌ 16 با آزمون تی مستقل و آنوا آنالیز گردید.یافته ‌ها: در بررسی حاضر 34 مرد و 59 زن سالمند دیابتی با میانگین سنی 74.2±8 سال در ابعاد مختلف کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ‌های به دست آمده، مردان در بعد جسمی کیفیت زندگی نمره‌ بالاتری را به دست آوردند (P=0.017). رابطه‌ بعد اجتماعی نیز با وضعیت تاهل معنی ‌دار (P=0.009) بود و میانگین نمرات افراد متاهل بالاتر بود. همچنین، رابطه‌ کیفیت زندگی و درآمد در بعد روانی به صورت معنی ‌داری مشاهده گردید (P=0.035). در بررسی حاضر رابطه‌ معنی‌ داری بین وضعیت تحصیلی و کیفیت زندگی به دست نیامد.نتیجه ‌گیری: با توجه روند رو به رشد جمعیت سالمندان و دیابت در آنها و اهمیت جنبه ‌های گوناگون کیفیت زندگی، برنامه ‌ریزی برای بهبود وضعیت محیطی، اجتماعی و روانی این افراد، جدا از مشکلات جسمی آنها امری ضروری می ‌باشد.
كلید واژه: كیفیت زندگی، سالمندان، سرای سالمندان، دیابت

توضیحات بیشتر