فایل ورد ديدگاه بيمار، خانواده و کادر درماني از نظر موانع مربوط به سيستم‌ هاي بهداشتي - درماني کنترل قندخون

لینک دانلود

 فایل ورد ديدگاه بيمار، خانواده و کادر درماني از نظر موانع مربوط به سيستم‌ هاي بهداشتي - درماني کنترل قندخون دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ديدگاه بيمار، خانواده و کادر درماني از نظر موانع مربوط به سيستم‌ هاي بهداشتي - درماني کنترل قندخون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ديدگاه بيمار، خانواده و کادر درماني از نظر موانع مربوط به سيستم‌ هاي بهداشتي - درماني کنترل قندخون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ديدگاه بيمار، خانواده و کادر درماني از نظر موانع مربوط به سيستم‌ هاي بهداشتي - درماني کنترل قندخون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه: موانع مربوط به سیستم ‌های بهداشتی - درمانی، گروهی مهم از موانع دستیابی به کنترل قندخون می ‌باشند و شناسایی اهمیت آنها، از دیدگاه سه گروه بیمار، خانواده و کادر درمانی (اعضای اصلی تیم درمان)، گامی مهم به منظور برنامه ‌ریزی صحیح و کنترل موثر قندخون است. پژوهش حاضر، با هدف تعیین و مقایسه‌ دیدگاه بیمار، خانواده و کادر درمانی از نظر موانع مربوط به سیستم ‌های بهداشتی - درمانی کنترل قندخون در مراکز دیابت شهر اصفهان، انجام شد.مواد و روش‌ ها: پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی بود که به ‌صورت سه ‌گروهی، تک‌ مرحله ‌ای و مقطعی انجام‌ گردید. در کل 938 نفر شامل 420 بیمار، 420 عضو خانواده و 98 نفر کادر درمانی در این پژوهش شرکت ‌نمودند. ابزار گردآوری داده‌ ها پرسشنامه ‌ای پژوهشگرساز بود که توسط نمونه ‌ها تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ‌ها، از روش ‌های آماری توصیفی - تحلیلی و نرم ‌افزار SPSS استفاده ‌شد.یافته ‌ها: یافته‌ های پژوهش حاضر بیان ‌گر وجود اختلاف معنی ‌دار بین میانگین امتیاز دیدگاه سه گروه بیمار، خانواده و کادر ‌درمانی از نظر موانع مربوط به سیستم ‌های بهداشتی - درمانی کنترل قندخون بود (P<0.001)، به‌ گونه ‌ای که کادر‌ درمانی بیشترین میانگین امتیاز و بیماران کمترین میانگین امتیاز را برای این دسته موانع قایل ‌شدند.نتیجه ‌گیری: با توجه به اختلاف معنی ‌دار به ‌دست آمده، می ‌توان نتیجه ‌گرفت شاید علت عدم کنترل قندخون بیماران، وجود اختلاف بین دیدگاه ‌ها باشد، زیرا کادر درمانی برای کنترل موانعی برنامه ‌ریزی می ‌نماید که از دیدگاه بیمار و یا خانواده از اهمیت کمی برخوردارند، و از سوی ‌دیگر موانع مهم از دیدگاه بیمار، کمتر توسط کادر ‌درمانی مورد توجه قرار‌ ‌می ‌گیرند.
كلید واژه: دیابت نوع 2، موانع مربوط به سیستم های بهداشتی - درمانی کنترل قندخون، دیدگاه

توضیحات بیشتر