فایل ورد تحليل آسيب شناسي تقلب و سرقت علمي: بر اساس يک تحقيق کيفي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل آسيب شناسي تقلب و سرقت علمي: بر اساس يک تحقيق کيفي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل آسيب شناسي تقلب و سرقت علمي: بر اساس يک تحقيق کيفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل آسيب شناسي تقلب و سرقت علمي: بر اساس يک تحقيق کيفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل آسيب شناسي تقلب و سرقت علمي: بر اساس يک تحقيق کيفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :14

مقدمه: امروزه با پدیدار شدن نهادی به نام دانشگاه که مسوولیت تربیت علمی و اخلاقی نسل تحصیل کرده و متخصص را به عهده دارد، دیگر ابعاد سرقت علمی به افراد خاصی محدود نمی ماند و در واقع هر نوع چشم پوشی از این عمل به خصوص در عرصه دانشگاهی، چه بسا نتایجی هولناک در پی داشته باشد. بنابراین شایسته است برای پیشگیری از روند رو به رشد پدیده تقلب علمی به ریشه ها پرداخت. لذا مطالعه حاضر با هدف شناخت آسیب ها و دلایل موثر بر شکل گیری تقلب و سرقت علمی به تجربیات صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این زمینه پرداخته است.روش ها: روش مطالعه کیفی است که با استفاده از مصاحبه عمیق انجام شده است. شرکت کنندگان صاحب نظرانی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 90-89 بودند. از روش نمونه گیری هدف مند استفاده شد. حجم نمونه به اشباع اطلاعات بستگی داشت.نتایج: علل موثر در شکل گیری تقلب و سرقت علمی در جامعه دانشگاهی در پنج گروه فرهنگی، پرورشی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به دست آمدند.نتیجه گیری: نتایج در دو گروه عوامل درونی و بیرونی دسته بندی شدند. عوامل درونی مربوط به استعدادها، ادراک و دریافت های خود شخص از طریق کانال های خانواده و جامعه بودند. عوامل بیرونی نیز از محیط اطراف بر عملکرد شخص در انجام کار پژوهشی نیرو وارد می کنند. در این مورد شخص در ارتکاب تخلف به طور اختیاری و غیر اختیاری، از محیط تاثیر می گیرد.
كلید واژه: آسیب شناسی، تقلب، سرقت علمی

توضیحات بیشتر