فایل ورد تاثير موبيليزاسيون درجه يک بر عملکرد فيزيکي بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير موبيليزاسيون درجه يک بر عملکرد فيزيکي بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير موبيليزاسيون درجه يک بر عملکرد فيزيکي بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير موبيليزاسيون درجه يک بر عملکرد فيزيکي بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير موبيليزاسيون درجه يک بر عملکرد فيزيکي بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :6

زمینه: استئوآرتریت زانو یکی از معمول ترین بیماری های محدودکننده انسان است. یکی از روش های درمان این بیماری، موبیلیزاسیون مفصلی است. در این مطالعه فایل ورد تاثير موبيليزاسيون درجه يک بر عملکرد فيزيکي بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو بررسی شد. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور بود. 30 بیمار با تشخیص استئوآرتریت زانو درجه 2 یا 3، که سایر شرایط ورود به مطالعه را داشتند به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان موبیلیزاسیون + تمرین درمانی، گروه دوم تمرین درمانی و گروه سوم تحت موبیلیزاسیون قرار گرفتند. اولتراسوند با شدت زیر 0.2 W/Cm2، به مدت 3 دقیقه به عنوان فریب دهنده برای همه گروه ها استفاده شد. مدت درمان، 10 جلسه در 3 هفته بود. ابزار ارزیابی بهبود عملکرد فیزیکی در این مطالعه، پرسشنامه WOMAC نوع (Likert) بود. ارزیابی قبل و بعد از درمان و حدود یک هفته بعد از درمان انجام شد. یافته ها: تغییرات عملکرد فیزیکی در مرحله بعد از درمان نسبت به قبل از آن و در جلسه پیگیری نسبت به قبل از درمان، اختلاف معناداری را بین گروه ها نشان نداد (P>0.05). عملکرد فیزیکی در قبل و بعد از درمان در هر سه گروه تغییر معناداری را نشان داد (P<0.05) اما تفاوت عملکرد فیزیکی در جلسه پیگیری نسبت به قبل از درمان، تنها در گروه اول معنادار بود .(P<0.05) نتیجه گیری: موبیلیزاسیون درجه یک مفصل پاتلوفمورال، عملکرد فیزیکی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو درجه 2 یا 3 را بهبود می بخشد. در صورت استفاده از تمرین درمانی در کنار موبیلزاسیون، تاثیر درمان حداقل برای مدت یک هفته ادامه خواهد یافت.
كلید واژه: موبیلیزاسیون، استئوآرتریت زانو، عملکرد فیزیکی، تمرین درمانی

توضیحات بیشتر