فایل ورد تاثير فعاليت هاي دوطرفه بر بهبود عملکرد اندام فوقاني بيماران سکته مغزي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير فعاليت هاي دوطرفه بر بهبود عملکرد اندام فوقاني بيماران سکته مغزي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فعاليت هاي دوطرفه بر بهبود عملکرد اندام فوقاني بيماران سکته مغزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فعاليت هاي دوطرفه بر بهبود عملکرد اندام فوقاني بيماران سکته مغزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فعاليت هاي دوطرفه بر بهبود عملکرد اندام فوقاني بيماران سکته مغزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: فعالیت های دوطرفه یکی از روش هایی است که در توانبخشی بیماران سکته مغزی استفاده می شود. با این وجود اختلاف نظرهای فراوانی در رابطه با میزان کارایی آن وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های دوطرفه بر میزان عملکرد اندام فوقانی سمت مبتلا در بیماران سکته مغزی بود. روش ها: در مطالعه تجربی حاضر، 21 بیمار به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مورد و کنترل تقسیم شدند. در طول 8 هفته مطالعه، کلیه بیماران تحت درمان های مشابه توانبخشی قرار گرفتند. گروه مورد علاوه بر این درمان ها، تمرینات دوطرفه را نیز انجام می دادند. عملکرد اندام فوقانی در زمان شروع مطالعه و پایان هفته هشتم توسط آزمون های فوگل-میر و ولف ارزیابی گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو، تی زوجی و مستقل استفاده شد. یافته ها: آزمون های آماری افزایش معنادار نمره زمان عملکرد ((P=0.023 و نمره عملکرد حسی حرکتی (P=0.002) را قبل و بعد از درمان، در گروه مورد نشان داد اما این افزایش در مقایسه با گروه کنترل معنادار نبود. همچنین در طول دوره مطالعه، تغییر معناداری در نمرات عملکرد حرکتی در هیچ یک از گروه ها مشاهده نشد. نتیجه گیری: انجام فعالیت های دوطرفه می تواند باعث بهبود عملکرد اندام فوقانی شود. با توجه به کم بودن حجم نمونه ها و زیاد بودن مدت زمان سپری شده بعد از سکته مغزی، انجام مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر پیشنهاد می شود.
كلید واژه: فعالیت های دو طرفه، عملکرد اندام فوقانی، سکته مغزی

توضیحات بیشتر