فایل ورد کاربردها و مزاياي نقشه برداري برنامه درسي: (Curriculum Mapping) (مرور نظام مند مستندات بين المللي)

لینک دانلود

 فایل ورد کاربردها و مزاياي نقشه برداري برنامه درسي: (Curriculum Mapping) (مرور نظام مند مستندات بين المللي) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربردها و مزاياي نقشه برداري برنامه درسي: (Curriculum Mapping) (مرور نظام مند مستندات بين المللي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربردها و مزاياي نقشه برداري برنامه درسي: (Curriculum Mapping) (مرور نظام مند مستندات بين المللي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربردها و مزاياي نقشه برداري برنامه درسي: (Curriculum Mapping) (مرور نظام مند مستندات بين المللي) :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :17

مقدمه: نقشه ها می توانند در ایجاد بینش عمیق تر نسبت به محیط پیرامونمان به ما کمک نمایند. در برنامه درسی نیز استفاده از نقشه می تواند در اصلاح، بهبود و توسعه برنامه و نهایتا فرایند یاددهی-یادگیری موثر باشد. هدف از مرور نظام مند حاضر مشخص نمودن مزایا و کاربردهای نقشه برداری برنامه درسی بوده است.روش ها: در مجموع با بهره گیری از 7 موتور جستجو و سایت اینترنتی و با استفاده از کلید واژه های اصلی این تحقیق که عبارت بودند از: curriculum mapping، curriculum map (s)، medical، curriculum development و planning و ترکیب آنها، جستجوی اینترنتی انجام شد. تعداد 1100 مورد مقاله یافت شد و از بین آنها 179 مقاله وارد مطالعه مروری شدند. سپس با توجه به میزان مرتبط بودن به دو دسته مرتبط و غیر مرتبط تقسیم شدند و نهایتا 36 مقاله از آنها گزینش نهایی شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: از مجموع مقالات بررسی شده تعداد 112 مزیت و 111 کاربرد به دست آمد که پس از حذف موارد تکراری و ادغام برخی موارد به ترتیب به 32 و 29 مورد مزیت و کاربرد دست یافتیم. بیشترین مورد مزیت ذکر شده در مقالات بررسی شده، توسعه فرهنگ مشارکت (مشارکت بیشتر دانشجویان و کلیه اساتید در برنامه درسی) بود. بیشترین کاربرد این نقشه ها بر اساس متون بررسی شده، عبارت بود از پایش و ارزشیابی برنامه درسی از جهات مختلف و با توجه به صلاحیت هایی که دانشجو باید کسب کند.نتیجه گیری: نقشه برداری برنامه درسی کاربران مختلفی از جمله برنامه ریزان درسی، مدیران، اساتید و دانشجویان دارد که با توجه به نیازهای خود از آن استفاده می کنند. با توجه به مزایای نقشه برنامه درسی و به منظور استفاده از کاربردهای مختلف آن در نظام آموزشی کشور، پیشنهاد می گردد، اساتید و مدیران هر گروه آموزشی، در یک پروژه، نسبت به طراحی نقشه برای یک برنامه درسی اقدام کنند. در این راستا کمک گرفتن از برنامه نویسان کامپیوتری می تواند به دقت و سرعت عمل در پروژه بیافزاید.
كلید واژه: نقشه برداری، برنامه درسی، برنامه ریزی درسی

توضیحات بیشتر