فایل ورد بررسي حساسيت آنتي بيوتيکي اشرشياکلاي جداشده از عفونت هاي ادراري مراجعه کنندگان به آزمايشگاه مرکزي کرمانشاه در سال 1387

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي حساسيت آنتي بيوتيکي اشرشياکلاي جداشده از عفونت هاي ادراري مراجعه کنندگان به آزمايشگاه مرکزي کرمانشاه در سال 1387 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي حساسيت آنتي بيوتيکي اشرشياکلاي جداشده از عفونت هاي ادراري مراجعه کنندگان به آزمايشگاه مرکزي کرمانشاه در سال 1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي حساسيت آنتي بيوتيکي اشرشياکلاي جداشده از عفونت هاي ادراري مراجعه کنندگان به آزمايشگاه مرکزي کرمانشاه در سال 1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي حساسيت آنتي بيوتيکي اشرشياکلاي جداشده از عفونت هاي ادراري مراجعه کنندگان به آزمايشگاه مرکزي کرمانشاه در سال 1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :8

زمینه: اشرشیاکلای به عنوان مهم ترین عامل بروز عفونت های مجرای ادراری در اکثر مناطق مورد توجه است. افزایش مقاومت های دارویی در سال های اخیر، درمان چنین عفونت هایی را با مشکلاتی مواجه کرده است. لذا شناسایی الگوی مقاومتی این باکتری در هر منطقه جغرافیایی می تواند به عنوان راهنمایی برای درمان تجربی چنین عفونت هایی ارزشمند باشد. روش ها: در این مطالعه توصیفی، کلیه کشت های ادرار مثبت از نظر اشرشیاکلای مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه در طی سال 1387 مورد مطالعه قرار گرفت. تست حساسیت این ایزوله ها نسبت به 19 آنتی بیوتیک مختلف به روش کیربای بایر انجام و طبق استانداردهای CLSI تعیین گردید. یافته ها: از مجموع 19208 مورد کشت انجام گرفته، 834 مورد کشت مثبت اشرشیاکلای تشخیص داده شد. از این تعداد 84 درصد بیماران مونث بودند. بیشترین میزان حساسیت به ترتیب نسبت به نیتروفورانتوئین (84%)، سفتی زوکسیم (72%)، نورفلوکساسین (70%)، سفوتاکسیم (69%)، آمیکاسین (66%)، سیپروفلوکساسین (65%)، سفتریاکسون (64%) و سفتازیدیم (55%) تعیین شد. میزان حساسیت برای نالدیکسیک اسید، سفکسیم، جنتامیسین، کوتریموکسازول، تیکارسیلین، سفالکسین، سفالوتین، تتراسایکلین، آموکسی سیلین، کوآموکسی کلاو و آمپی سیلین نیز زیر 50 درصد تعیین شد. نتیجه گیری: نیتروفورانتوئین و سفتی زوکسیم داروهایی هستند که در حال حاضر بر روی ایکلای موثرند ولی برای جلوگیری از بروز مقاومت باید از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها اجتناب شود. برخی از داروها مثل آمپی سیلین را باید از لیست داروهای مورد بررسی خارج نمود.
كلید واژه: اشرشیاکلای، عفونت مجرای ادراری، مقاومت دارویی

توضیحات بیشتر