فایل ورد مقايسه ارزش پروتئيني غذاي خانگي مخلوط غلات و حبوبات با نمونه غذاي صنعتي کودک

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ارزش پروتئيني غذاي خانگي مخلوط غلات و حبوبات با نمونه غذاي صنعتي کودک دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ارزش پروتئيني غذاي خانگي مخلوط غلات و حبوبات با نمونه غذاي صنعتي کودک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ارزش پروتئيني غذاي خانگي مخلوط غلات و حبوبات با نمونه غذاي صنعتي کودک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ارزش پروتئيني غذاي خانگي مخلوط غلات و حبوبات با نمونه غذاي صنعتي کودک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: مخلوط کردن غلات و حبوبات باعث افزایش کیفیت پروتئینی آن ها می شود. این مطالعه با هدف مقایسه ارزش پروتئینی دو نمونه غذای خانگی (لوبیا+برنج و ماش+برنج) با سرلاک بر پایه گندم (غذای صنعتی کودک) در موش های صحرایی انجام گرفت. روش ها: تحقیق تجربی روی 80 موش صحرایی نر در گروه های 8 تایی انجام گرفت. نمونه ها تحت 5 رژیم غذایی شامل 3 رژیم تست (سرلاک و 2 نمونه غذای خانگی)، یک رژیم استاندارد (کازئین) و یک رژیم پایه (بدون پروتئین) قرار گرفتند. هدف از این رژیم ها مطالعه قابلیت حقیقی هضم پروتئین (TPD) و قابلیت هضم ظاهری (AD) بود. همچنین نسبت خالص پروتئین(NPR) ، نسبت کارآیی پروتئین (PER) و نسبت کارآیی غذا (FER) در 5 گروه بررسی شد. میانگین TPD، NPR و PER بین گروه ها از طریق آنالیز واریانس مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: اختلاف بین شاخص TPD در سه گروه پروتئین های سرلاک (87.7)، لوبیا+برنج (80.2) و ماش+برنج (81.9) معنادار بود. شاخص NPR به ترتیب برای پروتئین های سرلاک، لوبیا+برنج و ماش+برنج 4.6، 4 و 4.5 بود. شاخص PER به ترتیب برای پروتئین های سرلاک، لوبیا+برنج و ماش+برنج 2.5، 2.9 و 2.8 بود. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که ارزش پروتئینی غذاهای خانگی در مقایسه با سرلاک قابل قبول است.
كلید واژه: کیفیت پروتئینی، سرلاک، غذای خانگی، غذای کودک

توضیحات بیشتر