فایل ورد افزايش ميزان تداوم يادگيري درس بافت شناسي دوره دکتراي تخصصي علوم تشريح با روش تدريس مباحثه

لینک دانلود

 فایل ورد افزايش ميزان تداوم يادگيري درس بافت شناسي دوره دکتراي تخصصي علوم تشريح با روش تدريس مباحثه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد افزايش ميزان تداوم يادگيري درس بافت شناسي دوره دکتراي تخصصي علوم تشريح با روش تدريس مباحثه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد افزايش ميزان تداوم يادگيري درس بافت شناسي دوره دکتراي تخصصي علوم تشريح با روش تدريس مباحثه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد افزايش ميزان تداوم يادگيري درس بافت شناسي دوره دکتراي تخصصي علوم تشريح با روش تدريس مباحثه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :12

مقدمه: با توجه به نتایج مطالعات قبلی در تایید مزیت روش بحث گروهی نسبت به روش سخنرانی و اهمیت یادگیری عمیق، بخشی از درس بافت شناسی دانشجویان دکترای تخصصی علوم تشریح به شیوه بحث گروهی ارائه شد و نتایج آن بر میزان دوام یادگیری با روش معمول مقایسه گردید.روش ها: این مطالعه از نوع اقدام پژوهی است که در گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی اصفهان بر روی دانشجویان ترم اول دوره دکترای علوم تشریح در نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 انجام شد. تدریس 8 جلسه از درس بافت شناسی پیشرفته به روش سخنرانی و 8 جلسه بعدی به شیوه مباحثه انجام شد. ارزیابی میزان یادگیری از طریق برگزاری امتحان پایان ترم صورت گرفت. در 3 ماه بعد از سوالات قبلی جهت بررسی میزان ماندگاری و تداوم یادگیری مطالب استفاده شد. داده ها از طریق مقایسه میانگین نمرات دانشجویان با استفاده از آزمون کروسکال والیس انجام گرفت.نتایج: نتایج این بررسی نشان داد که اختلاف میانگین نمرات دانشجویان در دو روش سخنرانی (4.79±13.5) و مباحثه (1.38±18.5) از لحاظ آماری معنادار بود (0.01>P). همچنین در سه ماه بعد، اختلاف میانگین نمرات دانشجویان در روش مباحثه (2.55±17) نسبت به سخنرانی (4.12±11.5) معنادار بود (0.01>P). اختلاف میانگین نمرات دانشجویان در دو روش سخنرانی و مباحثه در پایان ترم با سه ماه بعد از لحاظ آماری معنادار نبود (P=0.56). با نظرسنجی از دانشجویان مشخص شد که همگی معتقدند میزان یادگیری و درک عمیق مطالب در روش مباحثه نسبت به سخنرانی بسیار بیشتر است.نتیجه گیری: دانشجویان معتقد بودند اگرچه زمان بیشتری جهت آمادگی و ارائه مطالب لازم است اما میزان یادگیری و درک عمیق مطالب در روش مباحثه نسبت به سخنرانی بسیار بیشتر است. دانشجویان به علت حجم زیاد تکالیف درسی و محدودیت فرصت دوره، به کارگیری توام هر دو روش تدریس را پیشنهاد نمودند.
كلید واژه: بافت شناسی، روش تدریس، مباحثه، تداوم یادگیری، سخنرانی

توضیحات بیشتر