فایل ورد تدوين سيستم اعتباربخشي موسسه اي در دانشگاه هاي علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تدوين سيستم اعتباربخشي موسسه اي در دانشگاه هاي علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تدوين سيستم اعتباربخشي موسسه اي در دانشگاه هاي علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تدوين سيستم اعتباربخشي موسسه اي در دانشگاه هاي علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تدوين سيستم اعتباربخشي موسسه اي در دانشگاه هاي علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :14

مقدمه: اعتباربخشی فرایند کنترل کیفیت و اطمینان در آموزش عالی است که به منظور حصول از احراز حداقل استانداردهای قابل پذیرش است. در این پژوهش سیستم اعتباربخشی موسسه ای در دانشگاه های علوم پزشکی جمهوری اسلامی بر حسب ضرورت و با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف حفظ و بهبود مستمر کیفیت آموزش و پژوهش و ارائه خدمات طراحی شد.روش ها: تدوین این سیستم طی یک پروژه سه مرحله ای که هر مرحله دربرگیرنده چندین گام بود انجام گرفت. در اجرای مرحله اول چند گروه عملیاتی به مرور تاریخچه، روش ها و استانداردهای اعتباربخشی در کشورهای مختلف پرداختند. در مرحله دوم استانداردها و شاخص ها بر اساس نظریات کارشناسان و استادان و افراد ذینفع در هر حوزه با تشکیل کار گروه تخصصی و به اجماع رسیدن نظرات آنان، تعیین شدند. در مرحله سوم به منظور توافق سازی، استانداردهای تدوین شده برای 1171 نفر از اساتید و متخصصین در 40 دانشگاه کشور ارسال گردید.نتایج: پس از کسب نظر موافق صاحب نظران دانشگاه های علوم پزشکی کشور و با مراعات ارزش های مورد قبول اجتماعی-فرهنگی کشور و در تناسب با نظام اجرایی و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای در قالب ده حوزه، 95 استاندارد و 504 شاخص تدوین شد. استانداردهایی که بیشتر از 70 درصد پاسخ دهندگان موافق قرار گرفتن آن تحت استانداردهای ضروری بودند، به عنوان استانداردهای ضروری در نظر گرفته شدند. مابقی استانداردها به عنوان استانداردهای ترجیحی قلمداد گردیدند.نتیجه گیری: توجه و پیروی از استانداردهای ملی اعتباربخشی، دانشگاه های علوم پزشکی نقش مهمی در ارتقای سیستم بهداشتی درمانی کشور ایفا خواهند نمود. همچنین استقرار سیستم اعتباربخشی در سطح ملی بر اساس نتایج این پروژه می تواند موجبات پذیرش بیشتر دانشگاه های کشور در مجامع بین المللی را فراهم نماید.
كلید واژه: اعتباربخشی، اعتباربخشی موسسه ای، استاندارد، ارزشیابی، دانشگاه های علوم پزشكی، آموزش پزشكی

توضیحات بیشتر