فایل ورد چالش همراستايي کسب و کار و فناوري اطلاعات: پياده‌ سازي معماري سازماني راهکاري براي همراستايي استراتژيک

لینک دانلود

 فایل ورد چالش همراستايي کسب و کار و فناوري اطلاعات: پياده‌ سازي معماري سازماني راهکاري براي همراستايي استراتژيک دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد چالش همراستايي کسب و کار و فناوري اطلاعات: پياده‌ سازي معماري سازماني راهکاري براي همراستايي استراتژيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد چالش همراستايي کسب و کار و فناوري اطلاعات: پياده‌ سازي معماري سازماني راهکاري براي همراستايي استراتژيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد چالش همراستايي کسب و کار و فناوري اطلاعات: پياده‌ سازي معماري سازماني راهکاري براي همراستايي استراتژيک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت توليد و عمليات

تعداد صفحات :21

امروزه یكی از بزرگترین چالش های پیش روی سازمان ها، همراستایی استراتژیک فن آوری اطلاعات با كسب و كار می باشد. سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی از رویكردهای متفاوتی برای ایجاد همراستایی استراتژیک بهره می گیرند. معماری سازمانی رویكردی اثربخشی است كه علاوه بر مدیریت بهینه فن آوری اطلاعات سازمان، همراستایی استراتژیک کاربردهای فناوری اطلاعات و نیازهای کسب و کار را امكان پذیر می سازد. بلوغ معماری سازمانی، میزان تحقق اهداف پروژه معماری سازمانی كه مهمترین آن همراستایی استراتژیک فن آوری اطلاعات و كسب كار می باشد را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله ارتباط بین بلوغ معماری سازمانی و الگوی بلوغ همراستایی استراتژیک مورد مطالعه قرار گرفته است تا بدین ترتیب مشخص شود که آیا بلوغ معماری سازمانی می تواند به عنوان توانمندساز الگوی بلوغ همراستایی استراتژیک عمل کند؟ جامعه آماری پژوهش، شركت هایی هستند كه در آنها پروژه معماری سازمانی پیاده سازی شده است. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که موفقیت معماری سازمانی به میزان زیادی در بلوغ همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات تاثیرگذار است.
كلید واژه: همراستایی استراتژیک فن آوری اطلاعات و كسب و كار، معماری سازمانی، مدل بلوغ همراستایی استراتژیک، بلوغ معماری سازمانی

توضیحات بیشتر