فایل ورد عنوان فارسي: تاملي بر تقدم اخلاقي حق در ساخت گرايي اجتماعي (عنوان عربي: نظرات في التقدم الأخلاقي للحق في التكوين الاجتماعي)

لینک دانلود

 فایل ورد عنوان فارسي: تاملي بر تقدم اخلاقي حق در ساخت گرايي اجتماعي (عنوان عربي: نظرات في التقدم الأخلاقي للحق في التكوين الاجتماعي) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عنوان فارسي: تاملي بر تقدم اخلاقي حق در ساخت گرايي اجتماعي (عنوان عربي: نظرات في التقدم الأخلاقي للحق في التكوين الاجتماعي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عنوان فارسي: تاملي بر تقدم اخلاقي حق در ساخت گرايي اجتماعي (عنوان عربي: نظرات في التقدم الأخلاقي للحق في التكوين الاجتماعي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عنوان فارسي: تاملي بر تقدم اخلاقي حق در ساخت گرايي اجتماعي (عنوان عربي: نظرات في التقدم الأخلاقي للحق في التكوين الاجتماعي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه اخلاق

تعداد صفحات :26

چکیده فارسی:ساخت گرایی اجتماعی به روایت راولز، عینیت اخلاقی را فرآورده دیدگاهی اجتماعی می داند که منسجم ساخته شده باشد و همگان نیز آن را بپذیرند. بر این اساس، شناخت الزاما بازتابی از واقعیت عینی نیست؛ بلکه ساختاری پویاست که فرد به طور ذهنی آن را تجربه می کند. راولز با اتکای بر این رهیافت معرفت شناختی، تمایز میان حق و خیر و نیز تقدم اخلاقی حق بر خیر را مطرح می کند.این نوشتار با تبیین سه مفهوم خیر اجتماعی، خیر طبیعی و حق فطری نشان می دهد تقدم اخلاقی حق در ساخت گرایی اجتماعی به دلیل نااستواری «باور به اراده محض و عمل سازندگی»، «نقش انحصاری اراده آزاد و عقل در فرآیند اعتبارسازی» و «تقدم بخشیدن ایدئالیستی به ذهن، نفی مطابقت خارجی مفاهیم اخلاقی و فروکاستن گزاره های اخلاقی به معقولیت» دچار کاستی است. چکیده عربی:التكوین الاجتماعی من وجهه نظر راولز، العینیه الأخلاقیه حصیله الرؤیه الاجتماعیه التی تكونت متوائمه، و یقبلها الجمیع. و علی هذا الأساس، لیس من الضروری ان تكون انعكاسا للواقع العینی و انما تكوین فاعل یمر الانسان بتجربته ذهنیا. یستند راولز إلی هذا المنهج المعرفی للتمییز بین الحق والخیر، والقول بالتقدم الأخلاقی للحق علی الخیر.تحاول هذه المقاله من خلال تبیین المفاهیم الثلاثه: الخیر الاجتماعی، والخیر الطبیعی، والحق الفطری، أن تثبت ان التقدم الأخلاقی للحق فی التكوین الاجتماعی، بسبب عدم ثبات «الاعتقاد بالإراده المحضه والعمل البناء»، و «الدور الحصری للإراده الحره والعقل فی عملیه تكوین الاعتبار»، و «تقدم المثالیه إلی الذهن، و نفی التطابق الخارجی للمفاهیم الأخلاقیه، والهبوط بالقضایا إلی مستوی المعقولیه» یعتریه نقص.
كلید واژه: كلیدواژه فارسی: ساخت گرایی اجتماعی، حق قراردادی، خیر اجتماعی، خیر طبیعی، حق فطری (كلیدواژه عربی: التكوین الإجتماعی، الحق التعاقدی (العرفی)، الخیر الإجتماعی، الخیر الطبیعی، الحق الفطری)

توضیحات بیشتر