فایل ورد اثر 12 هفته پياده ‏روي بر غلظت آديپونکتين پلاسما در زنان يائسه‌ مبتلا به سرطان پستان

لینک دانلود

 فایل ورد اثر 12 هفته پياده ‏روي بر غلظت آديپونکتين پلاسما در زنان يائسه‌ مبتلا به سرطان پستان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر 12 هفته پياده ‏روي بر غلظت آديپونکتين پلاسما در زنان يائسه‌ مبتلا به سرطان پستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر 12 هفته پياده ‏روي بر غلظت آديپونکتين پلاسما در زنان يائسه‌ مبتلا به سرطان پستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر 12 هفته پياده ‏روي بر غلظت آديپونکتين پلاسما در زنان يائسه‌ مبتلا به سرطان پستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :8

مقدمه: آدیپونکتین در توسعه‌ سرطان پستان نقش دارد. شواهد برخی پژوهش‌ ها پیشنهاد کرده ‏اند فعالیت ورزشی موجب افزایش سطح آدیپونکتین پلاسما می ‏‌گردد. اما در مورد اثر فعالیت ورزشی بر سطح آدیپونکتین در زنان یائسه‌ مبتلا به سرطان پستان داده‌ های اندکی وجود دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته پیاده‏ روی بر غلظت آدیپونکتین پلاسما در زنان یائسه‌ مبتلا به سرطان پستان بود.مواد و روش ‌ها: 19 زن یائسه‌ مبتلا به سرطان پستان (با میانگین و انحراف معیار سن 55±2.7 سال) که جراحی، شیمی درمانی، و پرتو درمانی را انجام داده، و مورد هورمون درمانی توسط لتروزول قرار داشتند به دو گروه کنترل (8=تعداد) و تجربی (11=تعداد) تقسیم شدند. آزمودنی ‏های گروه تجربی 12 هفته فعالیت ورزشی شامل 25 تا 45 دقیقه پیاده ‏روی با شدت 45 تا 65% ضربان قلب هدف و 3 جلسه در هفته اجرا نمودند.یافته ‌ها: یافته‌ های پژوهش حاضر نشان داد بیشینه‌ اکسیژن مصرفی پلاسمای آزمودنی ‏ها پس از 12 هفته پیاده‏ روی نسبت به گروه کنترل افزایش و سطح انسولین حالت ناشتا کاهش معنی ‏داری پیدا کرد (P<0.05). این در حالی بود که پس از 12 هفته پیاده‏ روی اختلاف معنی ‌داری در سطح آدیپونکتین، گلوکز و مقاومت به انسولین بین دو گروه مشاهده نشد.نتیجه‏ گیری: پژوهش حاضر نشان داد اگر چه 12 هفته پیاده ‏روی موجب بهبود توان هوازی می ‏شود، اما تاثیری بر غلظت آدیپونکتین پلاسما در زنان یائسه‌ مبتلا به سرطان پستان ندارد.
كلید واژه: راه رفتن، سرطان پستان، آدیپونکتین، مقاومت به انسولین، زنان یائسه

توضیحات بیشتر