فایل ورد عوامل مرتبط با لوسمي حاد در کودکان و نقش تغذيه با شير مادر

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل مرتبط با لوسمي حاد در کودکان و نقش تغذيه با شير مادر دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل مرتبط با لوسمي حاد در کودکان و نقش تغذيه با شير مادر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل مرتبط با لوسمي حاد در کودکان و نقش تغذيه با شير مادر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل مرتبط با لوسمي حاد در کودکان و نقش تغذيه با شير مادر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :6

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی شیر مادر و عوامل مرتبط با لوسمی حاد در کودکان انجام پذیرفت.روش ‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ مورد - شاهدی بود. گروه مورد شامل 300 نفر از کودکان 13-2 سال در ق‍ید ح‍یات مبتلا به لوسم‍ی لنفوییدی و م‍یلوییدی حاد، و گروه شاهد 300 کودک غیر مبتلا به لوسم‍ی بود، که از سن، جنس و محل سکونت با گروه مورد همگون بودند. نمونه ‌گیری به روش مستمر انجام گرفت. داده‌ ها از راه پرسشنامه و مصاحبه‌ چهره به چهره با مادران جمع ‌آوری گردید.یافته‌ ها: کودکانی که 18-13 ماه و 24-19 ماه از شیر مادر تغذیه کرده بودند به ترتیب 2.45 و 3.54 مرتبه، و کودکانی که بیشتر از 24 ماه شیر مادر خورده بودند 2.2 مرتبه کمتر از کودکانی که زیر 1 ماه شیر مادر خورده بودند به لوسمی حاد مبتلا شده بودند. خانواده‌ هایی که 2 و بیشتر از 2 فرزند داشتند نسبت به خانواده ‌هایی که یک فرزند داشتند 1.42 احتمال شانس ابتلا بیشتر بود. احتمال شانس ابتلا به لوسمی در کودکان خانواده‌ های کم‌ درآمد نسبت به خانواده‌ های با درآمد خوب، 0.6 برابر بیشتر مشاهده گردید.نتیجه‌ گیری: پژوهش حاضر نشان داد ابتلا به لوسمی حاد می ‌تواند با مدت زمان تغذیه با شیر مادر، وضعیت اقتصادی و تعداد فرزندان ارتباط داشته باشد. با توجه به این ‌که پ‍ژوهش حاضر به صورت مورد - شاهدی انجام گرفت، پیشنهاد می ‌گردد که پ‍ژوهشی به صورت کوهورت (آینده‌ نگر) نیز در مورد عوامل مرتبط ابتلا به لوسمی حاد انجام گیرد.
كلید واژه: تغذیه با شیر مادر، عوامل مرتبط، لوسمی حاد، مطالعه‌ مورد - شاهدی

توضیحات بیشتر