فایل ورد بررسي نقش مخارج R&D داخلي و واردات تكنولوژي بر ارزش افزوده در صنايع متوسط و بزرگ ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش مخارج R&D داخلي و واردات تكنولوژي بر ارزش افزوده در صنايع متوسط و بزرگ ايران دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش مخارج R&D داخلي و واردات تكنولوژي بر ارزش افزوده در صنايع متوسط و بزرگ ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش مخارج R&D داخلي و واردات تكنولوژي بر ارزش افزوده در صنايع متوسط و بزرگ ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش مخارج R&D داخلي و واردات تكنولوژي بر ارزش افزوده در صنايع متوسط و بزرگ ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :32

در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. پس توصیه های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت های R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.
كلید واژه: مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی، صنایع متوسط و بزرگ ایران، داده های تابلویی

توضیحات بیشتر