فایل ورد مقايسه فتوتراپي تکي متناوب و مداوم و تغيير وضعيت در درمان نوزادان رسيده مبتلا به زردي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه فتوتراپي تکي متناوب و مداوم و تغيير وضعيت در درمان نوزادان رسيده مبتلا به زردي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه فتوتراپي تکي متناوب و مداوم و تغيير وضعيت در درمان نوزادان رسيده مبتلا به زردي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه فتوتراپي تکي متناوب و مداوم و تغيير وضعيت در درمان نوزادان رسيده مبتلا به زردي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه فتوتراپي تکي متناوب و مداوم و تغيير وضعيت در درمان نوزادان رسيده مبتلا به زردي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: افزایش بیلی روبین خون یک مشکل شایع دوران نوزادی می باشد و فتوتراپی روشی موثر در درمان زردی نوزادی است. علی رغم کاربرد وسیع فتوتراپی هنوز سوالاتی در مورد افزایش تاثیر آن بدون پاسخ مانده است. هدف از این مطالعه نیز مقایسه اثرات درمانی روش های متفاوت فتوتراپی در نوزادان ترم مبتلا به زردی می باشد. روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه به مدت 17 ماه انجام شد. 18 نفر از نوزادان پس از انتخاب بر اساس معیارهای ورود و خروج، به طور تصادفی در یکی از 3 گروه فتوتراپی مداوم با وضعیت سوپاین به صورت ثابت، فتوتراپی متناوب بدون تغییر وضعیت و فتوتراپی مداوم با تغییر وضعیت نوزاد مورد استفاده قرار گرفتند. میزان بیلی روبین تام و مستقیم خون نوزادان با فواصل هر 12 ساعت بعد از شروع فتوتراپی اندازه گیری شد. در صورتی که بیلی روبین نوزاد به کم تر از 13 میلی گرم در دسی لیتر می رسید، فتوتراپی قطع می شد و در پایان، اطلاعات به دست آمده توسط روش های آماری T-Test و ANOVA آنالیز شدند. یافته ها: از نظر توزیع جنسی، وزن تولد و سایر متغیرها بین سه گروه، تفاوت معناداری وجود نداشت. میانگین مدت زمان شروع تا پایان فتوتراپی در گروه اول 47.5 ساعت، در گروه دوم 51.6 ساعت و در گروه سوم 39.3 ساعت بود. از نظر آماری اختلاف معناداری بین سه گروه وجود نداشت ((P=0.18.نتیجه گیری: تاثیر روش فتوتراپی متناوب در مقایسه با مداوم در درمان هیپربیلیروبینمی در نوزادان ترم یکسان است.
كلید واژه: فتوتراپی متناوب، زردی، نوزاد رسیده، فتوتراپی مداوم

توضیحات بیشتر