فایل ورد تاثير 4 هفته تمرين مقاومتي بر غلظت واسپين، CRP ،IL-6 و TNF-α در سرم موش ‌هاي صحرايي ديابتي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير 4 هفته تمرين مقاومتي بر غلظت واسپين، CRP ،IL-6 و TNF-α در سرم موش ‌هاي صحرايي ديابتي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير 4 هفته تمرين مقاومتي بر غلظت واسپين، CRP ،IL-6 و TNF-α در سرم موش ‌هاي صحرايي ديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير 4 هفته تمرين مقاومتي بر غلظت واسپين، CRP ،IL-6 و TNF-α در سرم موش ‌هاي صحرايي ديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير 4 هفته تمرين مقاومتي بر غلظت واسپين، CRP ،IL-6 و TNF-α در سرم موش ‌هاي صحرايي ديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

مقدمه: واسپین، آدیپوکین جدیدی است که بالقوه حساسیت انسولینی را افزایش می ‌دهد. داده‌ های اندکی در مورد تاثیر تمرین ورزشی بر غلظت واسپین در سرم وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی بر سطح واسپین و برخی شاخص‌ های التهابی سرم در وضعیت دیابتی می ‌باشد.مواد و روش ‌ها: 36 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزن 288±22 گرم به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: کنترل غیردیابتی، تمرین غیردیابتی، کنترل دیابتی و تمرین دیابتی. گروه ‌های تمرینی یک برنامه‌ تمرین مقاومتی با استفاده از نردبان (3 روز در هفته، برای 4 هفته) انجام دادند. وزن بدن، غلظت گلوکز، واسپین، اینترلوکین-6 (IL-6)، پروتئین واکنشی C (CRP) و عامل نکروز توموری آلفا (TNF-a) در سرم اندازه ‌گیری گردید.یافته‌ ها: 4 هفته تمرین مقاومتی در موش ‌های صحرایی غیردیابتی به طور معنی ‌داری سطح واسپین را در سرم کاهش داد، در حالی که در گروه تمرین دیابتی سطح واسپین در مقایسه با گروه کنترل دیابتی افزایش نشان داد. هر چند، این برنامه تمرین مقاومتی غلظت گلوکز، IL-6 و TNF-a را تغییر نداد، اما کاهش CRP در گروه‌ های تمرینی، در مقایسه با گروه‌ های کنترل‌ مشاهده گردید.نتیجه ‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد تمرین مقاومتی به طور متفاوتی بر مقدار واسپین در سرم گروه ‌های دیابتی و غیردیابتی موش‌ های صحرایی تاثیر می ‌گذارد. هر چند، به منظور روشن نمودن نقش واسپین و ساز و کارهای ملکولی مرتبط با آن پژوهش ‌های بیشتر ضرورت دارد. همچنین کاهش غلظت CRP ممکن است حاکی از تاثیر بالقوه‌ تمرین مقاومتی بر تعدیل التهاب ناشی از دیابت باشد.
كلید واژه: دیابت ملیتوس، تمرین مقاومتی، سرپین A12، التهاب سیستمی

توضیحات بیشتر