فایل ورد تاثير تجويز روزانه مورفين بر عفونت ليشمانيوز در موش هاي آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تجويز روزانه مورفين بر عفونت ليشمانيوز در موش هاي آزمايشگاهي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تجويز روزانه مورفين بر عفونت ليشمانيوز در موش هاي آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تجويز روزانه مورفين بر عفونت ليشمانيوز در موش هاي آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تجويز روزانه مورفين بر عفونت ليشمانيوز در موش هاي آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :14

زمینه: این مطالعه به منظور ارزیابی اثر تجویز مزمن مورفین بر عفونت با لیشمانیا ماژور، در دو نژاد موش BALB/c و C57BL/6 که به ترتیب حساس و مقاوم به عفونت با این انگل هستند، انجام گردید. روش ها: تزریق مورفین از یک هفته قبل از تلقیح انگل و به صورت زیرجلدی و در دو نوبت در روز با فاصله 12 ساعت انجام گرفت. گروه اول هر نژاد، مورد تزریق 1.5 mg/kg مورفین، گروه دوم 15 mg/kg مورفین و به گروه کنترل، سالین تجویز شد. پس از ظهور واکنش موضعی، هفته ای یک بار ضخامت پای مورد تزریق انگل و پای مقابل اندازه گیری شد. در پایان، حیوانات کشته شده و سلول های طحال و غده لنفی آن ها در حضور کونکاناوالین A کشت داده شد و سطح اینترلوکین-4 مایع رویی آن ها تعیین گردید. یافته ها: در موش های C57BL/6، واکنش موضعی در پای مورد تزریق انگل تا هفته پنجم افزایش یافت، سپس شروع به کاهش نموده و به وضعیت نرمال بازگشت. در مقابل، در موش هایBALB/c ، واکنش موضعی تا پایان آزمایش همچنان افزایش یافته و در برخی موارد منجر به نکروز گردید. در هر دو نژاد، تفاوت معناداری در اندازه واکنش موضعی بین گروه های تست و کنترل مشاهده نشد. همچنین تفاوت معناداری در سطح تولید اینترلوکین-4 بین گروه های تست و کنترل در هر دو نژاد مشاهده نشد. نتیجه گیری: تجویز مزمن مورفین، تاثیر محسوسی بر مقاومت نژاد C57BL/6 و حساسیت نژاد BALB/c به عفونت با لیشمانیا ماژور نداشت، که احتمالا ناشی از تحمل سیستم ایمنی نسبت به اثرات مورفین باشد.
كلید واژه: مورفین، لیشمانیوز، تجویز مزمن، موش BALB/c، موش C57BL/6

توضیحات بیشتر