فایل ورد مقايسه عوارض بستن استامپ آپانديس در ليگاتور ساده و پرس

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه عوارض بستن استامپ آپانديس در ليگاتور ساده و پرس دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه عوارض بستن استامپ آپانديس در ليگاتور ساده و پرس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه عوارض بستن استامپ آپانديس در ليگاتور ساده و پرس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه عوارض بستن استامپ آپانديس در ليگاتور ساده و پرس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :6

زمینه: آپاندکتومی شایع ترین عمل جراحی اورژانس در دنیا است. در مطالعه حاضر، عوارض ناشی از بستن استامپ آپاندیس به روش لیگاتور ساده با روش پرس کردن، مورد مقایسه قرار گرفته است. روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 361 بیمار در سال های 87-1386 در بیمارستان های امام رضا (ع) و طالقانی کرمانشاه تحت آپاندکتومی قرار گرفتند. بیماران با آپاندیس نرمال، پریتونیت، آبسه آپاندیکولار و فلمگمون از مطالعه خارج شدند. در گروه یک، 184 بیمار تحت لیگاتور ساده و در گروه دو، 177 بیمار تحت پرس کردن استامپ آپاندیس قرار گرفتند. عفونت زخم، گسستگی زخم، آبسه شکمی، فیستول مدفوعی، ایلئوس و مدت زمان اقامت در بیمارستان، طی پیگیری دو ماهه ثبت و با آزمون های آماری تحلیل شدند. یافته ها: میانگین سنی بیماران در گروه یک و دو به ترتیب 13.8±27.1 و 13.1±25.7 سال بود. 70 درصد بیماران در هر دو گروه مرد بودند. در گروه اول، 4.2 درصد و در گروه دوم، 4 درصد عفونت زخم دیده شد ( 1.6 درصد.(P=0.852 بیماران در گروه اول و 4.6 درصد در گروه دوم دچار ایلئوس بعد از عمل شدند. میانگین مدت بستری در دو گروه به ترتیب 1.43±3.63 و 1.48±3.79 روز بود (P=0.279). هیچ موردی از آبسه شکمی، گسستگی زخم و فیستول مدفوعی در هر دو گروه دیده نشد. نیتجه گیری: در این مطالعه تفاوتی بین دو روش دیده نشد. با در نظر گرفتن این نکته که لیگاتور ساده در زمان کم تری نسبت به روش پرس کردن، قابل انجام است می تواند به عنوان روش ارجح مورد توجه قرار بگیرد.
كلید واژه: آپاندیست حاد، لیگاتور ساده، پرس کردن، عفونت زخم

توضیحات بیشتر