فایل ورد فراواني عوامل باکتريال و حساسيت دارويي سپتي سمي در نوزادان بستري در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال هاي 87-1386

لینک دانلود

 فایل ورد فراواني عوامل باکتريال و حساسيت دارويي سپتي سمي در نوزادان بستري در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال هاي 87-1386 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراواني عوامل باکتريال و حساسيت دارويي سپتي سمي در نوزادان بستري در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال هاي 87-1386  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراواني عوامل باکتريال و حساسيت دارويي سپتي سمي در نوزادان بستري در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال هاي 87-1386،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراواني عوامل باکتريال و حساسيت دارويي سپتي سمي در نوزادان بستري در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال هاي 87-1386 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه: سپتی سمی یکی از علت های مهم مرگ و میر در نوزادان است. از عوامل مهم و کمک کننده به کاهش مرگ نوزادان، آگاهی از علت و مشخصات باکتریولوژیک سپتی سمی است. هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی عوامل باکتریال و حساسیت دارویی عوامل ایجادکننده سپتی سمی نوزادان در سال های 87-1386 می باشد. روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی در مدت دو سال بر روی 2175 تعداد پرونده نوزاد بستری در بخش نوزادان و NICU بیمارستان امام رضا (ع) انجام گرفت. از این تعداد 90 نفر به مطالعه وارد شدند. معیار پذیرش نوزادان، کشت خون مثبت همراه با علایم بالینی مانند تب، شوک و هیپورفلکسی بود. اطلاعات نوزادان با استفاده از سیستم HIS و بررسی پرونده ها جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: فراوانی سپتی سمی نوزادان 4.13 درصد بود. 62.3 درصد باکتری ها گرم منفی و 37.7 درصد گرم مثبت بودند. در مجموع، 12 نوع باکتری جدا شد. از باکتری های گرم مثبت، استافیلوکوکوس اورئوس (31.1%) و از باکتری های گرم منفی، کلبسیلا پنومونیه (16.7%)، شایع ترین جرم جداشده بودند. 33.3 درصد نوزادان فوت شدند. حساس ترین آنتی بیوتیک ها در باکتری های گرم مثبت سیپروفلوکساسین (73.5%)، ایمپینم (70.6%)، سفتریاکسون (50%) و در باکتری های گرم منفی سیپروفلوکساسین (76.8%)، ایمپینم (73.2%) و کوتریموکسازول (44.6%) بود. بیشترین مقاومت در باکتری های گرم مثبت مربوط به آنتی بیوتیک های کوتریموکسازول (35.3%)، جنتامایسین (32.4%) و سفتریاکسون (29.4%) و در باکتری های گرم منفی، سفتریاکسون، جنتامایسین و سفوتاکسیم (هر کدام 73.2%) می باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد که آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و ایمپینم، داروهایی مناسب برای شروع درمان تجربی تا قبل از آماده شدن جواب آنتی بیوگرام در این بیمارستان می باشد.
كلید واژه: Sepsis، نوزادان، باکتری، حساسیت دارویی

توضیحات بیشتر