فایل ورد تمرين تداومي حاد روي نوارگردان، ميزان Hsp72 و TAC هيپوکامپ موش‌ هاي ديابتي را افزايش مي ‌دهد

لینک دانلود

 فایل ورد تمرين تداومي حاد روي نوارگردان، ميزان Hsp72 و TAC هيپوکامپ موش‌ هاي ديابتي را افزايش مي ‌دهد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تمرين تداومي حاد روي نوارگردان، ميزان Hsp72 و TAC هيپوکامپ موش‌ هاي ديابتي را افزايش مي ‌دهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تمرين تداومي حاد روي نوارگردان، ميزان Hsp72 و TAC هيپوکامپ موش‌ هاي ديابتي را افزايش مي ‌دهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تمرين تداومي حاد روي نوارگردان، ميزان Hsp72 و TAC هيپوکامپ موش‌ هاي ديابتي را افزايش مي ‌دهد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :8

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاد یک جلسه تمرین تداومی روی نوارگردان بر میزان HSP72 و TAC هیپوکامپ موش‌ های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین بود.مواد و روش‌ ها: به این منظور 40 سر موش صحرایی ویستار با وزن 165±1 گرم و سن 8-6 هفته، به طور تصادفی در چهار گروه، کنترل دیابتی و سه گروه دیابتی + تمرین حاد استقامتی (گروه ‌های 1، 2 و 3 که به ‌ترتیب 30 دقیقه، 4 ساعت و 24 ساعت پس از ورزش کشته شدند)، تقسیم گردیدند. موش ‌‌ها با تزریق استروپتوزوتوسین (STZ) (50 میلی ‌گرم بر کیلوگرم) محلول در بافر سیترات 0.1 مولار (pH=4.5)، دیابتی شدند. برنامه شامل دویدن روی نوارگردان بود که با سرعت 10 متر در دقیقه آغاز و به‌ تدریج به 18 متر در دقیقه رسید. مدت دویدن به طور تقریبی 60 دقیقه در نظر گرفته شد. داده ‌ها از راه آزمون آماری آنالیز واریانس یک ‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی در P£0.05 مقایسه شدند.یافته ‌ها: فعالیت ورزشی حاد میزان Hsp72 هیپوکامپ را در تمام گروه ‌ها نسبت به گروه کنترل افزایش داد که فقط در گروه 2 نسبت به گروه کنترل، 1.82 نانوگرم بر میلی ‌لیتر (P=0.043) افزایش معنی ‌داری داشت. TAC در گروه 1 نسبت به گروه کنترل افزایش معنی ‌داری (P=0.036) را نشان داد؛ اما افزایش در گروه‌ های 2 و 3 معنادار نبود.نتیجه ‌گیری: این یافته‌ ها نشان‌ دهنده‌ اثرات مفید فعالیت استقامتی حاد بر سطح Hsp72 و TAC هیپوکامپ در بیماری دیابت است. با توجه به این موارد، می‌ توان فعالیت استقامتی حاد را به عنوان یک توصیه‌ پیشگیرانه به منظور مقابله با عوارض این بیماری به کار برد.
كلید واژه: موش صحرایی، پروتئین شوک گرمایی 72، تمرین استقامتی حاد، ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی تام

توضیحات بیشتر