فایل ورد کاربرد تئوري هاي يادگيري در آموزش باليني

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد تئوري هاي يادگيري در آموزش باليني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد تئوري هاي يادگيري در آموزش باليني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد تئوري هاي يادگيري در آموزش باليني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد تئوري هاي يادگيري در آموزش باليني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :12

مقدمه: هدف از هر آموزشی یادگیری است. در مورد یادگیری نظریه های متعددی مطرح شده که هر کدام سعی کرده اند در مورد چگونگی یادگیری فراگیر توضیحاتی ارائه دهند. نظریه های یادگیری به معلم در چگونگی انجام تدریس، انتخاب روش تدریس، آماده سازی محیط یادگیری و تعیین فعالیت دانشجو کمک می کند. با توجه به اهمیت نظریه های یادگیری در امر آموزش این مطالعه با هدف بررسی کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش بالینی انجام شد.روش ها: در این مطالعه برخی از متون مرتبط با تئوری های یادگیری شامل کتب و مقالات از سال 2000 تا 2010 با استفاده از کلمات کلیدی یادگیری، تئوری و آموزش بالینی انتخاب شدند. سپس متون انتخاب شده از نظر کاربرد هر تئوری در آموزش بالینی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه در مورد نظریه های یادگیری رفتاری، شناختی (شامل نظریه گشتالت، خبرپردازی، یادگیری معنادار آزوبل، سازندگی، یادگیری اجتماعی بندورا) و نظریه یادگیری بزرگسالان و کاربرد هر یک از آنها در آموزش بالینی بحث شده است.نتایج: نمونه های استفاده از تئوری های رفتاری در آموزش شامل تدریس در یک الگوی متوالی، ساده تا پیچیده، تدریس کسب مهارت، استفاده از اهداف رفتاری برای تعیین پیامدهای یادگیری و هدایت ارزشیابی، ایجاد طرح تدریس توسط دانشجویان، و کاربرد تقویت مثبت هستند. تئوری گشتالت از تئوری های شناختی دارای کاربردهایی نظیر سازمان دهی روانی به سمت سادگی، تعادل و نظم هدایت شده، درک انتخابی محرک است. نوشتن حکایات نوشتاری و پورت فولیو نمونه ای از کاربرد تئوری سازندگی و مدل نقش کاربرد تئوری شناختی اجتماعی است. بر اساس تئوری یادگیری بزرگسالان فراگیران باید فعال باشند و موارد تدریس شده برایشان کاربرد داشته باشد.نتیجه گیری: هر کدام از تئوری های یادگیری کاربرد خاصی دارند. اساتید جهت آموزش بالینی باید با توجه به نوع تجارب دانشجویان و مطلب مورد تدریس از تئوری مناسب برای تدریس خود استفاده کنند.
كلید واژه: یادگیری، تئوری، بالینی، آموزش

توضیحات بیشتر