فایل ورد نظرات دستياران در ارتباط با روش هاي مختلف تدريس در گروه بيهوشي

لینک دانلود

 فایل ورد نظرات دستياران در ارتباط با روش هاي مختلف تدريس در گروه بيهوشي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نظرات دستياران در ارتباط با روش هاي مختلف تدريس در گروه بيهوشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نظرات دستياران در ارتباط با روش هاي مختلف تدريس در گروه بيهوشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نظرات دستياران در ارتباط با روش هاي مختلف تدريس در گروه بيهوشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :8

مقدمه: انتخاب و اجرای روش مناسب تدریس و ارزشیابی به منظور بازنگری در این فرایند برای اجرای یک آموزش اثربخش لازم است. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت برگزاری و تعیین روش های مناسب تدریس با استفاده از نظرات دستیاران گروه بیهوشی انجام پذیرفت.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی–مقطعی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1390 با استفاده از ابزار محقق ساخته انجام پذیرفت. جامعه هدف کلیه رزیدنت های بیهوشی بودند که 40 نفر در این مطالعه شرکت کردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت.نتایج: میزان پاسخ گویی به پرسشنامه 100 درصد بود. میانگین و سابقه طبابت رزیدنت ها به ترتیب 3.9±34.75 و 4.8±7.6 سال به دست آمد. رضایت 85.5 درصد از شرکت کنندگان از کیفیت برگزاری برنامه ها مطلوب، 12.5 درصد رضایت متوسط و 2 درصد رضایت ضعیف بود. بیشترین میزان رضایت از سخنرانی همراه با فیلم و اسلاید (43%) و کمترین رضایت مندی از سخنرانی بدون فیلم و اسلاید (6 درصد) بود. تفاوت معناداری بین رزیدنت های مرد و زن از نظر رضایت مندی روش تدریس و اجرا برنامه وجود نداشت (P>0.3).نتیجه گیری: استفاده از مواد آموزشی و روش های فعال تدریس که باعث درگیری دانشجویان در فرایند آموزش می گردد در افزایش رضایت مندی فراگیران و ارتقای کیفیت آموزش موثر است.
كلید واژه: آموزش مداوم، آموزش رزیدنت، رزیدنت بیهوشی، روش های تدریس، ارزشیابی برنامه

توضیحات بیشتر