فایل ورد مقايسه روش آموزشي مساله محور با روش استاد محور در تدريس بيوشيمي متابوليسم

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه روش آموزشي مساله محور با روش استاد محور در تدريس بيوشيمي متابوليسم دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه روش آموزشي مساله محور با روش استاد محور در تدريس بيوشيمي متابوليسم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه روش آموزشي مساله محور با روش استاد محور در تدريس بيوشيمي متابوليسم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه روش آموزشي مساله محور با روش استاد محور در تدريس بيوشيمي متابوليسم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :10

مقدمه: با توجه به ضرورت و اهمیت درس بیوشیمی برای دانشجویان علوم پزشکی و نیاز به فراگیری عمیق و ماندگار و ایجاد علاقه و انگیزه برای یادگیری آن در این دانشجویان، مطالعه حاضر به بررسی کاربرد روش مبتنی بر حل مساله و مقایسه آن با روش سنتی تدریس به صورت سخنرانی استاد مدار در این درس پرداخته است.روش ها: دراین مطالعه نیمه تجربی که برای تدریس درس بیوشیمی متابولیسم انجام گرفت، تعداد 43 نفر از دانشجویان ترم دو کارشناسی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمسال اول سال تحصیلی 1390، شرکت کردند. بدین منظور ابتدا دانشجویان در مورد روش آموزش مبتنی بر حل مساله توجیه شدند و سپس در گروه هایی قرار گرفتند تا بتوانند در مورد مساله مطرح شده که مبحث درسی پنتوز فسفات بود، به تحقیق و مطالعه گروهی بپردازند. ارزیابی ها همچنین به وسیله پرسشنامه هایی که پایایی آنها تایید شده بود و سوالات آن در سه حیطه انگیزه و علاقه، یادگیری و مشارکت در کار گروهی تقسیم بندی شده و توسط دانشجویان تکمیل شده بودند و همچنین به وسیله یک آزمون، مشتمل بر دو نوع سوالات مربوط به بخش تدریس به روش سنتی و سوالات مربوط به بخش مساله محور، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش t-test و مربع کا انجام گرفت.نتایج: 83.7 درصد از دانشجویان مورد بررسی، بیوشیمی را به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین دروس در رشته تحصیلی خود می دانستند. میزان رضایت مندی دانشجویان در استفاده از روش های تدریس متنوع در یادگیری بهتر و موثر این درس، برابر با 88.4 درصد بود. میزان رضایتمندی دانشجویان از روش مساله محور برابر با 66.7 درصد بود و میانگین و انحراف معیار در هر یک از سه حیطه انگیزه و علاقه (16±66)، یادگیری (16±68) و مشارکت در کار گروهی (17±70) به دست آمد. اما از مقایسه میانگین نمرات سوالات آزمون مربوط به بخش تدریس شده به روش سنتی با سوالات مربوط به بخش مورد بررسی، اختلاف معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: 83.7 درصد دانشجویان، اهمیت و بنیادی بودن این درس را تایید کرده اند بنابراین یادگیری ماندگار و تفهیمی و ایجاد انگیزه برای فراگیری آن در دانشجویان وابسته ضروری خواهد بود. 88.4 درصد دانشجویان با این نظریه که روش های متنوع تدریس، یک ضرورت است، موافق بوده اند. نتایج حاکی از آن است که استفاده از روش مبتنی بر حل مساله در ایجاد و افزایش انگیزه و علاقه دانشجویان به درس بیوشیمی و یادگیری عمیق تر آن موثر است.
كلید واژه: بیوشیمی، استاد محور، مساله محور، بیوشیمی متابولیسم

توضیحات بیشتر