فایل ورد مقايسه نقاط قوت و ضعف تئوري هاي يادگيري

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه نقاط قوت و ضعف تئوري هاي يادگيري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه نقاط قوت و ضعف تئوري هاي يادگيري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه نقاط قوت و ضعف تئوري هاي يادگيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه نقاط قوت و ضعف تئوري هاي يادگيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :8

مقدمه: آموزش در علوم پزشکی در حال تغییر است. بنابراین نیاز است که مدرسان عملکردهای خود را ارزیابی و برای به حداکثر رساندن یادگیری تلاش کنند. تئوری های یادگیری می تواند دیدگاه هایی در مورد یادگیری فراهم کنند. هدف از این مطالعه بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از تئوری های یادگیری شامل تئوری های رفتاری، شناختی و انسان گرایانه با مرور متون مرتبط است.روش ها: در این مطالعه برخی از متون مرتبط با تئوری های یادگیری شامل کتب و مقالات انتخاب شدند. سپس متون انتخاب شده از نظر نقاط قوت و ضعف تئوری های یادگیری مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که تئوری های رفتاری ساده هستند، کاربرد آنها آسان است و فراگیر بر یک هدف واضح و مشخص متمرکز می شود. تئوری های یادگیری شناختی نظیر خبرپردازی، گشتالت و سازنده گرایی موجب ارتقای تفکر انتقادی و حل مساله در فراگیر می شوند و فراگیر می تواند بهتر با موقعیت های واقعی زندگی روبرو شود. در تئوری انسان گرایانه تمرکز یادگیری مربوط به نیازهای فرد است که نیاز غایی آن خود شکوفایی و خودیابی است. یادگیری خود-راهبر یکی از مهمترین و مشهورترین اصول آموزشی این رویکرد است که نهایتا منجر به خود هدایتی در فراگیر می شود.نتیجه گیری: هر تئوری به یک جنبه از یادگیری می پردازد و بنابراین هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاصی هستند. لازم است مدرسان و طراحان آموزشی به این موارد جهت استفاده بهتر از تئوری ها توجه کنند.
كلید واژه: یادگیری، تئوری های یادگیری

توضیحات بیشتر