فایل ورد تحليلي بر خوانش مخاطبان تحصيلکرده امريکايي از فيلم هاي ضد اسلام هاليوود

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلي بر خوانش مخاطبان تحصيلکرده امريکايي از فيلم هاي ضد اسلام هاليوود دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلي بر خوانش مخاطبان تحصيلکرده امريکايي از فيلم هاي ضد اسلام هاليوود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلي بر خوانش مخاطبان تحصيلکرده امريکايي از فيلم هاي ضد اسلام هاليوود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلي بر خوانش مخاطبان تحصيلکرده امريکايي از فيلم هاي ضد اسلام هاليوود :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جامعه شناسي هنر و ادبيات (نامه علوم اجتماعي)

تعداد صفحات :33

در این مقاله، خوانش مخاطبان تحصیلکرده امریکایی از فیلم های ضد اسلام هالیوود مطالعه شده است. این مقاله با استفاده از رویکرد دریافت و ترکیب آن با گفتمان شرق شناسی، تجربه زیسته، ارتباطات بین فرهنگی و سواد رسانه ای مخاطب امریکایی را عناصر برجسته ای در برخورد با محتوای فیلم ها در نظر می گیرد. داده های لازم برای تحلیل به روش کیفی و از طریق مصاحبه اینترنتی با 22 دانشجوی امریکایی به دست آمده است. نتایج حاصل اگرچه قابل تعمیم نیست، اما نشان می دهد که اثار رسانه در شرایطی خاص صورت می پذیرد، اما مخاطب نیز با بالا بردن سواد رسانه ای خود که بخشی از آن ناشی از آگاهی اش از عملکرد سیاسی و اقتصادی رسانه هاست، در کنار برخورداری از تجربه مستقیم در خصوص مسائل بازنمایی شده، می تواند خوانشی متفاوت از آنچه نیت سازنده و تولیدکنندگان رسانه بوده است، داشته باشد. یافته ها نشان می دهند برای تشریح رابطه میان تجربه زیسته مخاطبان و میزان اثرگذاری فیلم ها باید مخاطبان به دو گروه تقسیم شوند: 1. پاسخگویان برخوردار از تجربه زیسته 2. پاسخگویان فاقد تجربه زیسته. بنابراین، با توجه به نتایجی که به دست آمد، فرضیه های تحقیق تایید می شود. تجربه زیسته افراد و آگاهی آنان از اعمال رسانه ای به عنوان دو عامل موثر در کاهش بازنمودهای هالیوود بوده اند. همچنین، این نتایج نشان می دهد که کاربست چنین رویکرد ترکیبی در این تحقیق نه توانسته به برجسته کردن عناصر اثرگذار در خوانش مخاطبان از فیلم کمک کند، و نه جایگاه هالیوود را در بین مخاطبان امریکایی و در شناساندن مسلمانان به آن ها مشخص کند.
كلید واژه: اسلام، خوانش، شرق شناسی، مسلمانان، مخاطب، دریافت، هالیوود

توضیحات بیشتر