فایل ورد بازنمايي فضاهاي شهري تهران در رمان هاي دوره رضا پهلوي

لینک دانلود

 فایل ورد بازنمايي فضاهاي شهري تهران در رمان هاي دوره رضا پهلوي دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بازنمايي فضاهاي شهري تهران در رمان هاي دوره رضا پهلوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بازنمايي فضاهاي شهري تهران در رمان هاي دوره رضا پهلوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بازنمايي فضاهاي شهري تهران در رمان هاي دوره رضا پهلوي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جامعه شناسي هنر و ادبيات (نامه علوم اجتماعي)

تعداد صفحات :32

این مقاله بر آن است که با خوانش رمان های اجتماعی نگارش یافته در دوره رضا پهلوی 1320-1300)هجری شمسی( به روایت چگونگی تولید و بازتولید فضاهای شهری تهران دست یابد. بر این اساس، رمان های تهران مخوف و یادگار یک شب از مشفق کاظمی، تفریحات شب از مسعود و زیبا نوشته حجازی انتخاب و با استفاده از نظرات لفور و روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. لفور فضا را واقعیتی اجتماعی می داند که در هر عصری به صورتی خاص تولید می شود. او با سه مفهوم «بازنمایی فضا»، «فضای بازنمایی شده» و «عمل فضایی» به بیان چگونگی «تولید فضا» می پردازد. با به کارگیری مفاهیم لفوری و مشخص کردن مضامین «ریتم»، «تولید فضا»، «ارزش مبادله» و «ارزش مصرف» این نتیجه حاصل شد که قریب به اتفاق تهرانی ها در آن دوره به تولید و بازتولید فضاهای شهری نپرداخته و صرفا قشر کوچک تحصیل کرده فرنگی ماب و متجدد بوده است که فضاهای شهری تهران را در تناقضات مدرنیته بازتولید کرده اند. این در حالی است که حکومت و ایدئولوژی حاکم برای تحکیم قدرت خویش به تولید و بازتولید فضاهای شهری پرداخته است. همچنین نتایج بررسی «ریتم چرخه ای» و «ریتم خطی» نشان می دهد که شهر تهران در ابتدای مواجهه جدی با مدرنیزاسیون قرار داشته است.
كلید واژه: ارزش مصرف، تولید و بازتولید فضا، ریتم، زندگی روزمره، رمان، شهر، ارزش مبادله، مدرنیته

توضیحات بیشتر