فایل ورد اثر محافظتي زعفران در مقابل آسيب هاي اكسيداتيو در ايسكمي مغزي موضعي- موقتي در موش صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر محافظتي زعفران در مقابل آسيب هاي اكسيداتيو در ايسكمي مغزي موضعي- موقتي در موش صحرايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر محافظتي زعفران در مقابل آسيب هاي اكسيداتيو در ايسكمي مغزي موضعي- موقتي در موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر محافظتي زعفران در مقابل آسيب هاي اكسيداتيو در ايسكمي مغزي موضعي- موقتي در موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر محافظتي زعفران در مقابل آسيب هاي اكسيداتيو در ايسكمي مغزي موضعي- موقتي در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: مطالعات متعدد نشان داده اند زعفران اثر محافظتی در مقابل آسیب اكسیداتیو در ایسكمی گلوبال مغزی دارد، اما اثر آن بر ادم مغزی و آسیب اكسیداتیو در ایسكمی مغزی موضعی كاملا مشخص نیست. این مطالعه با هدف بررسی اثر زعفران بر ادم مغزی، حجم ضایعات مغزی و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اكسیدانت (آنزیم سوپر اكسید دیس موتاز و گلوتاتیون پراكسید) و غلظت مالون دی آلدیید در بافت ایسکمیک مغز در مدل تجربی سكته مغزی طراحی شد.روش بررسی: ایسكمی موضعی با مسدود كردن موقتی شریان میانی مغز برای مدت یك ساعت در موش صحرایی ایجاد شد. زعفران با دوز mg/kg ip 100 در شروع ایسکمی به صورت داخل صفاقی تزریق و 24 ساعت بعد ادم و حجم آسیب مغزی اندازه گیری شد. غلظت مالون دی آلدیید و میزان فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیس موتاز و گلوتاتیون پراكسید در بافت ایسكمیك مغز با استفاده از كیت مخصوص اندازه گیری شد.یافته ها: زعفران حجم ضایعات مغزی را 77% (P<0.001) و ادم مغزی را 60% (P<0.001) در مقایسه با گروه شاهد كاهش داد. همین طور زعفران به طور معنی داری غلظت بافتی مالون دی آلدیید را كاهش داده (P<0.001) و میزان فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیس موتاز (P<0.001) و گلوتاتیون پراكسید (P<0.001) در بافت ایسكمیك كورتكس مغز به طور معنی داری افزایش داد.نتیجه گیری: زعفران اثرات محافظتی در مقابل آسیب اكسیداتیو ایسكمیك و ادم مغزی در مدل ایسكمی مغزی موضعی- موقتی در موش صحرایی دارد. این اثر احتمالا از طریق افزایش ظرفیت آنزیم های آنتی اكسیدان و كاهش تولید رادیكال های آزاد اعمال می شود.
كلید واژه: زعفران، آسیب اكسیداتیو، ایسكمی مغزی موضعی، ادم مغزی، موش صحرایی

توضیحات بیشتر