فایل ورد مقايسه اثر محلول ميزوپروستول خوراكي با اكسي توسين در القاي زايمان در زنان با سرويكس نامناسب

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثر محلول ميزوپروستول خوراكي با اكسي توسين در القاي زايمان در زنان با سرويكس نامناسب دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثر محلول ميزوپروستول خوراكي با اكسي توسين در القاي زايمان در زنان با سرويكس نامناسب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثر محلول ميزوپروستول خوراكي با اكسي توسين در القاي زايمان در زنان با سرويكس نامناسب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثر محلول ميزوپروستول خوراكي با اكسي توسين در القاي زايمان در زنان با سرويكس نامناسب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: سرویكس مطلوب و انقباضات رحمی دو عامل اساسی در زایمان هستند و برای موفقیت القای زایمان حایز اهمیت هستند. روش های مختلفی برای القای زایمان وجود دارد كه می توان به میزوپروستول و اكسی توسین اشاره كرد. هدف این مطالعه مقایسه كارایی و ایمنی محلول میزوپروستول با اكسی توسین جهت القای زایمان در افراد با معاینه نامناسب سرویكس می باشد.روش بررسی: این پژوهش یك كارآزمایی بالینی دوسوكور است. 140 خانم باردار 42-34 هفته مراجعه كننده به بیمارستان زنان در طی سال های 89-1388 كه كاندیدای ختم حاملگی بوده و سرویكس نامناسب داشتند با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یك گروه محلول میزوپروستول خوراكی با دوز اولیه 20 میكروگرم در ساعت همراه با پلاسبوی وریدی و یك گروه اكسی توسین با دوز اولیه شش میلی یونیت در دقیقه همراه با پلاسبو خوراكی دریافت نمودند و در هر دو گروه در صورت نامناسب بودن انقباضات دوز دارو افزوده شد. در ادامه زمان بستری تا زایمان، نوع زایمان و عوارض دارویی در هر دو گروه بررسی شدند.یافته ها: در گروه میزوپروستول فاصله زمانی دریافت اولین دوز تا زایمان طبیعی 11.07±3.62 ساعت و در گروه اكسی توسین 14.87±3.11 ساعت بود كه به میزان معنی داری در گروه میزوپروستول كم تر بود (P=0.001). نوع زایمان و هم چنین میزان فراوانی عوارض دارویی در دو گروه اختلاف آماری معنی داری نداشت (P>0.05).نتیجه گیری: محلول میزوپروستول خوراكی نه تنها دارویی ایمن و كارا در القای زایمان در افراد با سرویكس نامناسب می باشد بلكه نسبت به اكسی توسین فاصله بین شروع اینداكشن تا زایمان واژینال را كوتاه تر می كند.
كلید واژه: میزوپروستول، اكسی توسین، القای زایمان، سرویكس نامناسب

توضیحات بیشتر