فایل ورد عوامل درون سازماني موثر بر اخلاق کاري کارکنان

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل درون سازماني موثر بر اخلاق کاري کارکنان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل درون سازماني موثر بر اخلاق کاري کارکنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل درون سازماني موثر بر اخلاق کاري کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل درون سازماني موثر بر اخلاق کاري کارکنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت منابع انساني

تعداد صفحات :25

امروزه، با گسترش جوامع انسانی، نیاز به وجود سازمان های متولی امور مختلف نیز بیش تر احساس می شود. این درحالی است که تاسیس سازمان های جدید و حتی نگه داشت بهینه سازمان های قدیمی نیازمند حضور و فعالیت منابع انسانی کارآمد و متخصص است. از آن جا که هر سازمان، جامعه ای منحصر به فرد است، لزوم رعایت و اشاعه عوامل موثر بر اخلاق کاری بیش تر احساس می شود. هدف این مقاله، بررسی عوامل موثر بر ارتقای سطح اخلاق کاری کارکنان صفی و ستادی بانك ملت است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی كاركنان شاغل در اداره کل امور کارکنان بانک ملت و شعب منطقه یک تهران می باشد كه از بین آن ها دو گروه 58 و 90 نفری به ترتیب از حوزه ستادی و صفی با روش نمونه گیری تصادفی منظم به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است و روش های آمار توصیفی (جداول فراوانی و شاخص های متمایل به مركز) و استنباطی (آزمون های رگرسیون و تی زوجی) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج به دست آمده بیان گر این است كه بین عوامل درون سازمانی موثر بر ارتقای سطح اخلاق کاری کارکنان صف و ستاد بانک ملت تفاوت معنا داری وجود دارد.
كلید واژه: اخلاق کاری، اهداف و راهبرد، مدیریت، فرایند، تعهد

توضیحات بیشتر