فایل ورد معيارهاي ارتباطي از ديدگاه قرآن كريم با رويكرد فردي و سازماني

لینک دانلود

 فایل ورد معيارهاي ارتباطي از ديدگاه قرآن كريم با رويكرد فردي و سازماني دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد معيارهاي ارتباطي از ديدگاه قرآن كريم با رويكرد فردي و سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد معيارهاي ارتباطي از ديدگاه قرآن كريم با رويكرد فردي و سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد معيارهاي ارتباطي از ديدگاه قرآن كريم با رويكرد فردي و سازماني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت منابع انساني

تعداد صفحات :26

تعدد و تفاوت فرهنگی جوامع، لزوم مدیریت بومی در هر سرزمینی را اجتناب ناپذیر کرده است. در فرهنگ جمهوری اسلامی ایران كه دین كاركرد اصلی دارد به كارگیری نظریه های مدیریت به تنهایی نمی تواند موثر باشد و نمی توان انتظار داشت كه نظریه های موجود كه آمیخته با فرهنگ غربی است در یك جامعه ارزش محور کاربرد اثربخشی داشته باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع اسلامی می توان به گزاره هایی غنی دست یافت كه حاوی دستورالعمل ها و توصیه های مدیریتی و رفتاری است. از این رو ارائه الگوهای اسلامی در زمینه ارتباطات كه تار و پود سازمان را به هم پیوند می دهد و نیاز مدیران در انجام وظایف مختلف است از ضرورت های غیرقابل انكار است. بنابراین استخراج معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن و ارزیابی یك سازمان ارزش محور بر اساس آن، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش معیارهای ارتباطی با مطالعه فهرست موضوعی و تخصصی آیات قرآن و تفاسیر نور و نمونه استخراج و در سه حوزه فردی، سازمانی و محیطی طبقه بندی شده است معیارها با روش فازی اولویت بندی و معیارهای اولویت دار در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف مطابق طیف لیكرت مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از الگوی تحلیل شكاف، فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مشخص و راهبردهای لازم جهت كاهش این شكاف ها با رویكرد قرآنی ارائه شد.
كلید واژه: ارتباطات، قرآن، روش فازی، راهبرد

توضیحات بیشتر