فایل ورد مقايسه دو روش بي حسي نخاعي در حالت هاي خوابيده به پهلو و نشسته در جراحي عروق اندام تحتاني

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه دو روش بي حسي نخاعي در حالت هاي خوابيده به پهلو و نشسته در جراحي عروق اندام تحتاني دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه دو روش بي حسي نخاعي در حالت هاي خوابيده به پهلو و نشسته در جراحي عروق اندام تحتاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه دو روش بي حسي نخاعي در حالت هاي خوابيده به پهلو و نشسته در جراحي عروق اندام تحتاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه دو روش بي حسي نخاعي در حالت هاي خوابيده به پهلو و نشسته در جراحي عروق اندام تحتاني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: بیماران تحت عمل جراحی عروقی اندام تحتانی كه توسط جراحان متبحر عروق تحت عمل جراحی قرار می گیرند از لحاظ تمهیدات بیهوشی بسیار پرخطر تلقی می گردند. در این مطالعه مقایسه دو روش بی حسی نخاعی در حالت های خوابیده به پهلو و نشسته از نظر همودینامیک و مدت بی دردی در بیماران تحت جراحی عروق اندام تحتانی توسط داروی بوپیواکایین (0.5%) هیپربار صورت پذیرفته است.روش بررسی: برای 40 بیمار كه به دو گروه 20 نفره تقسیم بندی شدند در دو حالت نشسته (Sitting position) و حالت خوابیده به پهلو (Lateral position) داروی بوپیواکایین هیپربار 0.5% به میزان 3ml در فضای ساب آراکنویید تزریق گردید. سطح بی حسی بیماران T10 در نظر گرفته شد و نتایج از نظر همودینامیک و مدت بی دردی در دو گروه مقایسه شد.یافته ها: اختلاف آماری معنی داری بین تغییرات فشار خون متوسط شریانی، فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک دو گروه وجود داشت (P<0.05). اختلاف آماری معنی داری بین تغییرات ضربان قلب در كلیه زمان های مورد بررسی در دو گروه وجود داشت (P<0.05)؛ اما در مورد ضربان قلب در دقایق نخست و سی ام اختلاف آماری معنی داری را بین دو گروه نشان نمی داد (P>0.05). طول بی حسی در گروه خوابیده به پهلو به میزان معنی داری طولانی تر و میزان مایع مصرفی در گروه نشسته به میزان معنی داری بیشتر بود (P<0.05).نتیجه گیری: در مجموع بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می شود كه میزان تغییرات همودینامیك در بیهوشی اسپاینال با بوپیواکایین در پوزیشن خوابیده به پهلو كم تر از نشسته می باشد.
كلید واژه: بوپیواکایین، بیهوشی، اسپاینال، پوزیشن، جراحی های اندام تحتانی

توضیحات بیشتر