فایل ورد تاثير يك جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ابستاتين لنفوسيت در زنان تمرين كرده

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير يك جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ابستاتين لنفوسيت در زنان تمرين كرده دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير يك جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ابستاتين لنفوسيت در زنان تمرين كرده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير يك جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ابستاتين لنفوسيت در زنان تمرين كرده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير يك جلسه تمرين هوازي بر بيان ژن ابستاتين لنفوسيت در زنان تمرين كرده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: ابستاتین، یك پپتید ضد اشتها است. مطالعات نشان می دهد كه ابستاتین در تعادل انرژی، ترشح هورمون رشد (GH) و تغییرات وزن بدن نقش دارد و مشخص شده كه از نظر فیزیولوژیکی عملكرد متضادی با گرلین دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یك جلسه تمرین هوازی (1.5 مایل دویدن) بر بیان ژن ابستاتین لنفوسیت های زنان تمرین كرده می باشد.روش بررسی: تعداد 16 زن تمرین كرده خراسانی پس از فراخوان انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه كنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی مسافت 1.5 مایل را با سرعت ثابت (%70 VO2max) دویدند و گروه كنترل نیز در این مدت بدون تمرین (حاضر در شرایط تمرین) بودند. نمونه های خونی قبل از پروتكل تمرینی به صورت ناشتا و بلافاصله پس از تمرین، به میزان 10ml از ورید بازویی جمع آوری شد. پس از جداسازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ، بیان ژن ابستاتین در لنفوسیت های آزمودنی ها با استفاده از روش Semi-quantitative-RT-PCR انجام شد.یافته ها: این پژوهش نشان داد كه یك جلسه تمرین هوازی موجب افزایش اندك بیان ژن ابستاتین لنفوسیت های آزمودنی های گروه تجربی می شود كه این افزایش نسبت به گروه كنترل، تغییرات معنی داری را نشان نمی دهد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه مشخص می كند كه یك جلسه تمرین هوازی افزایش معنی داری در بیان ژن ابستاتین لنفوسیت ایجاد نمی كند. ممكن است شدت، نوع و مدت پروتكل تمرینی به كار رفته در این تحقیق، بیان ژن ابستاتین لنفوسیت را تحت تاثیر قرار نداده كه این نتیجه، هم راستا با نتایج سایر مطالعات انجام شده در زمینه تغییرات پلاسمایی ابستاتین می باشد.
كلید واژه: ابستاتین، بیان ژن، لنفوسیت، تمرین هوازی

توضیحات بیشتر