فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي و فعاليت آنزيم کيتيناز 19 در يک سويه از باکتري Streptomyces griseus بومي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي و فعاليت آنزيم کيتيناز 19 در يک سويه از باکتري Streptomyces griseus بومي ايران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي و فعاليت آنزيم کيتيناز 19 در يک سويه از باکتري Streptomyces griseus بومي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي و فعاليت آنزيم کيتيناز 19 در يک سويه از باکتري Streptomyces griseus بومي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي و فعاليت آنزيم کيتيناز 19 در يک سويه از باکتري Streptomyces griseus بومي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري ميكروبي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: در طول کشت گیاهان زراعی، کاهش محصول ناشی از حمله قارچ های بیماریزا به عنوان مهمترین عامل زیان های اقتصادی محسوب می شود. باکتری های جنس Strptomyces، به دلیل ترشح انواع متابولیت های ثانویه از اهمیت زیادی در صنعت برخوردار هستند. برخی از این متابولیت ها از جمله آنزیم های کیتیناز قابلیت کاربرد در کنترل زیستی قارچ های بیماریزای گیاهی را دارند. کیتینازهای خانواده 19 دارای فعالیت ضد قارچی قوی تری نسبت به دیگر کیتینازها هستند. این کیتینازها خاصیت هیدرولیز کنندگی قوی در برابر کیتین دارند. این مطالعه به منظور بررسی پتانسیل ضد قارچی باکتری بومی تولید کننده آنزیم کیتیناز 19 و اثرات مدت زمان انکوباسیون باکتری و پارامترهای pH و دما بر روی تولید و فعالیت آنزیم برای به دست آوردن شرایط بهینه انجام گرفت.روش بررسی: آزمایشات بر روی نمونه ای از باکتری Streptomyces جدا شده از خاک های مناطقی از کردستان انجام گرفت که با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن کیتیناز 19، وجود ژن مربوط به این آنزیم در این باکتری اثبات شد. برای تعیین اثرات ضد قارچی، باکتری در برابر قارچ های بیماریزای گیاهی کشت داده شد. عصاره آنزیمی از محیط کشت باکتری گرفته و اثر آن بر روی کیتین کلوئیدی در شرایط مختلف دما و pH سنجیده گردید.یافته ها: تولید کیتیناز بعد از یک روز انکوباسیون آغاز شد و بعد از 5 روز به سطح بهینه خود رسید. pH و دمای مناسب برای فعالیت آنزیم به ترتیب 6 و 37 درجه سانتی تعیین گردید. باکتری اثرات ضد قارچی در برابر قارچ های پاتوژن گیاهیphytophthora وFusarium نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق این باکتری دارای پتانسیل بالقوه در جهت معرفی و استفاده به عنوان کود بیولوژیک می ‌باشد.
كلید واژه: استرپتومیسس، فعالیت ضد قارچی، کنترل بیولوژیک، کیتیناز، متابولیت ثانویه

توضیحات بیشتر