فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با بروز عوارض عروقي پس از مداخلات كرونر در مركز قلب و عروق شهيد رجايي تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با بروز عوارض عروقي پس از مداخلات كرونر در مركز قلب و عروق شهيد رجايي تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با بروز عوارض عروقي پس از مداخلات كرونر در مركز قلب و عروق شهيد رجايي تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با بروز عوارض عروقي پس از مداخلات كرونر در مركز قلب و عروق شهيد رجايي تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل مرتبط با بروز عوارض عروقي پس از مداخلات كرونر در مركز قلب و عروق شهيد رجايي تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: عوارض عروقی به عنوان شایع ترین عارضه آنژیوگرافی تشخیصی و آنژیوپلاستی عروق کرونر، به عنوان یك عامل مهم در موربیدیتی بیماران مطرح می باشد و لذا مطالعه روی شیوع این عارضه و عوامل مرتبط با آن در بیماران ضروری به نظر می رسد.روش بررسی: این مطالعه، یك مطالعه توصیفی بوده، 2097 مورد آنژیوپلاستی عروق کرونر در مدت یك سال از دی ماه 87 تا دی ماه 88 در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران انجام گرفت و این بیماران از نظر پیدایش عوارض عروقی در طول مدت بستری و نیز عوامل مرتبط به آن مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته ها: از كل 2097 بیمار، 1544 بیمار مذكر (73.6%) و 553 بیمار مونث (26.4%) با میانگین سنی 57±10 بودند. میزان بروز عوارض عروقی از زمان آنژیوپلاستی تا زمان ترخیص بیمار از بیمارستان، در 19 مورد (0.9%) مشاهده شد كه از این تعداد 10 مورد هماتوم (52.6% عوارض)، آنوریسم كاذب در پنج مورد (26.3% عوارض)، خون ریزی خلف صفاقی و فیستول شریانی وریدی هر كدام دو مورد (10.5% عوارض در هر مورد) را تشكیل دادند. عوارض در جنس مونث (P=0.003)، در بیماران با سابقه(P=0.02) HTN ، در بیماران با قد كوتاه تر (P=0.004)، در بیمارانی كه از مهاركننده gp IIIa/IIb استفاده كرده بودند (P=0.003)، به طور قابل توجهی شایع تر بود.نتیجه گیری: میزان بروز عوارض عروقی در بیماران بعد از آنژیوپلاستی کرونر پایین است و یك روش مناسب درمانی برای بیماران با تنگی کرونر محسوب می شود و در صورتی كه بعد از برداشتن شیت شریانی، در مدت زمان مناسب، فشار روی محل دستیابی (Access) عروقی داده شود، به خصوص در مورد بیماران زن، سابقه HTN، سطح آنتی کوآگولانت بالاتر، احتمال پیدایش عوارض عروق پایین می باشد.
كلید واژه: عوارض عروقی، هماتوم، فیستول شریانی وریدی، خون ریزی خلف صفاقی

توضیحات بیشتر