فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري، دلبستگي شغلي و سلامت سازماني با تعهد سازماني کارمندان بانک ملي اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري، دلبستگي شغلي و سلامت سازماني با تعهد سازماني کارمندان بانک ملي اهواز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري، دلبستگي شغلي و سلامت سازماني با تعهد سازماني کارمندان بانک ملي اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري، دلبستگي شغلي و سلامت سازماني با تعهد سازماني کارمندان بانک ملي اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه کيفيت زندگي کاري، دلبستگي شغلي و سلامت سازماني با تعهد سازماني کارمندان بانک ملي اهواز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (يافته هاي نو در روان شناسي (روان شناسي اجتماعي

تعداد صفحات :16

هدف از این پژوهش رابطه کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق 200 نفر از کارمندان مرد بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری میرسپاسی، پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کیلپاتریک، پرسشنامه سلامت سازمانی تمیمی نژاد و پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود، تحلیل داده ها در سطح P=0.05 نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. و نتایج رگرسیون نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه چندگانه وجود دارد و کیفیت زندگی کاری بهترین پیش بینی کننده تعهد سازمانی می باشد.
كلید واژه: کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی، سلامت سازمانی، تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر