فایل ورد الگوي نشانگرهاي ارزيابي عملکرد مراکز آموزش عالي در فرايند برنامه ريزي راهبردي مورد: دانشگاه شهيد بهشتي

لینک دانلود

 فایل ورد الگوي نشانگرهاي ارزيابي عملکرد مراکز آموزش عالي در فرايند برنامه ريزي راهبردي مورد: دانشگاه شهيد بهشتي دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد الگوي نشانگرهاي ارزيابي عملکرد مراکز آموزش عالي در فرايند برنامه ريزي راهبردي مورد: دانشگاه شهيد بهشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد الگوي نشانگرهاي ارزيابي عملکرد مراکز آموزش عالي در فرايند برنامه ريزي راهبردي مورد: دانشگاه شهيد بهشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد الگوي نشانگرهاي ارزيابي عملکرد مراکز آموزش عالي در فرايند برنامه ريزي راهبردي مورد: دانشگاه شهيد بهشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت منابع انساني

تعداد صفحات :29

هدف این مقاله، طراحی الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد در فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاه شهید بهشتی است. مبنای الگوی مزبور، تجمیع اهداف و سنجه های مربوط به آن ها در نرم افزار كیو.پی.آر و پیاده سازی سامانه داشبوردی مدیریت مبتنی بر روش كارت امتیازی متوازن است. پس از شناسایی مولفه های چشم انداز، ماموریت و اهداف دانشگاه، شاخص های كلیدی عملكرد مبتنی بر آن ها، علاوه بر چهار منظر كارت امتیازی متوازن، بعد دیگری به نام بعد حاكمیتی شناسایی و پس از طراحی مدل پیشنهادی، نتایج مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. با توجه به گسترش فنآوری اطلاعات در سازمان ها، به منظور هم راستایی نشانگرهای ارزیابی عملكرد كلیه شاخص های استخراج شده با مولفه های راهبردی که در فرایند برنامه ریزی راهبردی به دست آمده بود، این اطلاعات در نرم افزار كیو.پی.آر. پیاده سازی و مورد پایش و كنترل قرار گرفت. نتایج حاصل از به كارگیری این نرم افزار، حاکی از شناسایی موثر و كامل فرایندها، تعیین فرایندهای كلیدی، هم سوسازی فرایندها با راهبردها و پایش سنجه ها بر اساس نشانگرهای ارزیابی عملكرد پیاده سازی در یک سامانه داشبوردی مدیریت مبتنی بر فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاه است.
كلید واژه: نشانگرهای ارزیابی عملكرد، كارت امتیازی متوازن،سامانه داشبوردی مدیریت، نتایج عملكرد کیفیت، نرم افزار كیو. پی. آر.

توضیحات بیشتر