فایل ورد بررسي اثر منابع کربن و نيتروژن و دوره هاي انکوباسيون مختلف در بيوسنتز PHB به عنوان بيوپلاستيک به وسيله Bacillus subtilis ATCC6633

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر منابع کربن و نيتروژن و دوره هاي انکوباسيون مختلف در بيوسنتز PHB به عنوان بيوپلاستيک به وسيله Bacillus subtilis ATCC6633 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر منابع کربن و نيتروژن و دوره هاي انکوباسيون مختلف در بيوسنتز PHB به عنوان بيوپلاستيک به وسيله Bacillus subtilis ATCC6633  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر منابع کربن و نيتروژن و دوره هاي انکوباسيون مختلف در بيوسنتز PHB به عنوان بيوپلاستيک به وسيله Bacillus subtilis ATCC6633،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر منابع کربن و نيتروژن و دوره هاي انکوباسيون مختلف در بيوسنتز PHB به عنوان بيوپلاستيک به وسيله Bacillus subtilis ATCC6633 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست فناوري ميكروبي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: پلی بتا هیدروکسی بوتیرات (PHB)، یک ترموپلاستیک قابل تجزیه زیستی است که از طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها به صورت گرانول های درون سلولی استخراج می شود. از این پلیمرها در صنایع بسته بندی، دارویی و کشاورزی استفاده می شود. هدف از این تحقیق بهینه سازی ترکیبات غذایی محیط و شرایط کشت جهت بهبود تولید PHB توسط باکتری Bacillus subtilis ATCC6633 بود.روش بررسی: ابتدا با استفاده از روش تغییر یک فاکتور در زمان One- Factor- at- a- time) اثر منابع کربنی و نیتروژنی مختلف و همچنین اثر زمان انکوباسیون در تولید بررسی گردید. سپس بهینه سازی بهترین منبع غذایی انجام پذیرفت. ابتدا اثر منابع کربنی مختلف مانند گلوکز، سوکروز، آرابینوز، مانیتول و نشاسته بررسی شد سپس منابع نیتروژنی معدنی و آلی مختلف نظیر سولفات آمونیوم، نیترات پتاسیم، گلایسین و سیستئین در تولید PHB توسط این باکتری بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان منابع کربنی، نشاسته به عنوان بهترین منبع کربن بوده و از میان منابع نیتروژنی، سولفات آمونیوم به عنوان نیتروژن معدنی و گلایسین به عنوان نیتروژن آلی به عنوان بهترین منابع شناخته شدند. بهترین زمان و غلظت نشاسته و سولفات آمونیوم جهت تولید PHB به ترتیب عبارت بودند از 48 ساعت و 5% (حجمی / حجمی) و برای گلایسین شامل 48 ساعت و 3% (حجمی / حجمی) بود.نتیجه گیری: به طور کلی در بین غلظت های (8-1)% منابع کربن و نیتروژن، غلظت های (5-2)%، بیشترین میزان تولید را داشتند.
كلید واژه: Poly- beta- hydroxy butyrate، ترموپلاستیک، بهینه سازی

توضیحات بیشتر