فایل ورد مقايسه عملکرد اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا و افسردگي اساسي بدون روان پريشي و افراد بهنجار

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه عملکرد اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا و افسردگي اساسي بدون روان پريشي و افراد بهنجار دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه عملکرد اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا و افسردگي اساسي بدون روان پريشي و افراد بهنجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه عملکرد اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا و افسردگي اساسي بدون روان پريشي و افراد بهنجار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه عملکرد اجرايي در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا و افسردگي اساسي بدون روان پريشي و افراد بهنجار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (يافته هاي نو در روان شناسي (روان شناسي اجتماعي

تعداد صفحات :13

هدف از انجام این پژوهش مقایسه عملکرد اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی بدون روان پریشی و افراد بهنجار بود. بدین منظور 28 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا، 28 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی بدون روان پریشی و 28 فرد بهنجار به روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستان های اعصاب و روان شهر تهران انتخاب شدند. هر سه گروه آزمودنی بر اساس متغیرهای سن، جنس و سطح تحصیلات همتاسازی شده و عملکرد اجرایی آنها به وسیله آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در مقایسه با گروه بهنجار در آزمون دسته بندی کارت های ویسکاسین ضعیف تر عمل کرده اند (P<0.001). همچنین بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بدون روان پریش نسبت به افراد بهنجار خطاهای در جا ماندگی بیشتری نشان دادند (P<0.001). ولی تفاوت معناداری بین دو گروه از لحاظ متغیر تعداد طبقات و خطاهای خاص مشاهده نگردید. مقایسه دو گروه بیمار نشان داد که گروه اسکیزوفرنیا در مقایسه با گروه افسرده بدون روان پریشی در همه متغیرهای آزمون ویسکانسین عملکرد پایین تری داشتند (P<0.001).
كلید واژه: عملکرد اجرایی، اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی بدون روان پریشی

توضیحات بیشتر