فایل ورد رابطه سبک هاي هويت و رشد اخلاقي با مسووليت پذيري در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه سبک هاي هويت و رشد اخلاقي با مسووليت پذيري در دانشجويان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه سبک هاي هويت و رشد اخلاقي با مسووليت پذيري در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه سبک هاي هويت و رشد اخلاقي با مسووليت پذيري در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه سبک هاي هويت و رشد اخلاقي با مسووليت پذيري در دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (يافته هاي نو در روان شناسي (روان شناسي اجتماعي

تعداد صفحات :17

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک های هویت و رشد اخلاقی با مسوولیت پذیری در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان اندیمشک بود، آزمودنی ها 200 نفر دانشجو (100 نفر دختر و 100 نفر پسر) بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز، آزمون رشد اخلاقی (DIT) و مقیاس مسوولیت پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI) بودند، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون در سطح p<0.0001 نشان داد که بین سبک های هویت پیشرفته، مهلت خواه و رشد اخلاقی با مسوولیت پذیری دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد اما بین سبک های هویت زودهنگام و آشفته با مسوولیت پذیری دانشجویان رابطه منفی وجود دارد. همچنین از بین متغیرهای سبک های هویت (پیشرفته، مهلت خواه، زودهنگام، آشفته) و رشد اخلاقی به عنوان متغیرهای پیش بین، متغیرهای سبک هویت آشفته، سبک هویت مهلت خواه، رشد اخلاقی و سبک هویت زودهنگام به ترتیب پیش بینی کننده برای مسوولیت پذیری دانشجویان می باشند و سبک هویت پیشرفته در پیش بینی کنندگی مسوولیت پذیری دانشجویان نقشی ایفا نمی کند.
كلید واژه: سبک های هویت، رشد اخلاقی، مسوولیت پذیری

توضیحات بیشتر